Moderní-Dějiny.pl

Nauczanie

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja słowacka

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:43 | Sekcja: Historia Słowacji
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja słowacka

Świętowanie i zatracanie. Powstańcy i uroczystości Słowackiego powstania narodowego jako motywy oficjalnego upamiętnienia antyfaszystowskiego ruchu oporu. Uroczystości upamiętniające, będące ważną częścią kultury politycznej – kształtują to, co jest postrzegane jako społecznie ważne i korzystne. Oficjalny przebieg i uroczystości Słowackie...

Obcym we własnym państwie? – refleksja słowacka

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:42 | Sekcja: Historia Słowacji
Obcym we własnym państwie? – refleksja słowacka

Mniejszości narodowe jako ofiary polityki narodowościowej. O czesko-słowacko-węgierskich konfliktach w XX wieku. Tekst ma na celu pokazanie na wybranych przykładach z czesko-słowacko-węgierskich relacji mechanizmy funkcjonowania nacjonalistycznej polityki państwa, które to stały się niezbędną podstawą w postrzeganiu rzeczywistości społecz...

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:46 | Sekcja: Historia Węgier
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja węgierska

Tekst przedstawia życie codzienne w ustroju socjalistycznym na Węgrzech, w Polsce i Czechosłowacji, odkrywa procesy i zjawiska, które po upadku socjalizmu wciąż żyły w umysłach ludzi lub przeniknęły do świadomości społecznej. Przedstawia utrwalone zachowania stworzone przez system socjalistyczny po zmianie ustroju.

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja słowacka

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:41 | Sekcja: Historia Słowacji
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja słowacka

Tekst jest refleksją nad ceną ludzkiej wolności w państwie totalitarnym, autor, na podstawie wpisów do pamiętnika swojego dziadka z lat 1946 – 1969, rekapituluje podstawowe rysy rozwóju powojennej Czechosłowacji: od powojennej nadziei na swobodny rozwój, przez stłumienie wolności w okresie budowania systemu komunistycznego, aż po rozczaro...

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:40 | Sekcja: Historia Czech
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja czeska

Polemika z opinią, że Czesi są “narodem niewalczącym”, który w krytycznych momentach, kiedy trzeba bronić wolności i niepodległości państwa z bronią w ręku, wybiera raczej przedwczesną kapitulację... Tekst jest przede wszystkim przypomnieniem heroizmu i walki czechosłowackich spadochroniarzy w trakcie II wojny światowej, na terytorium Pro...

Obcym we własnym państwie? – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:39 | Sekcja: Historia Czech
Obcym we własnym państwie? – refleksja czeska

Podsumowanie historycznego formowania i rozwoju stosunków narodowych na terenie Czechosłowacji w dramatycznym XX wieku. Optyka tekstu dotyczy związków czesko-niemieckich – po powstaniu Republiki Czechosłowacji, po Monachium, w trakcie i po wojnie oraz po wypędzeniu Niemców – przedstawione są także relacje etniczne na Rusi Podkarpackiej or...

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:38 | Sekcja: Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja czeska

To, co dziś uważamy za zupełną oczywistość, było aż do 1989 roku czechosłowackim obywatelom odmawiane. Tu nie gwarantowano swobód obywatelskich, religijnych, wolności podróżowania, przynależności politycznej, wyrażania opinii, dystrybuowania informacji, wolności zgromadzeń i słowa. Tekst podsumowuje konkretne przejawy ograniczania swobód ...

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:51 | Sekcja: Historia Węgier
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja węgierska

Praca ma na celu opisanie wspólnych i indywidualnych rysów węgierskiej historii oraz polskich, czeskich i słowackich wydarzeń na chwilę przed II wojną światową i podczas niej. Celem pracy jest przede wszystkim analiza sytuacji i uczuć zwykłego człowieka w duchu historii mówionej, przy czym w centrum uwagi są wydarzenia węgierskie – w kont...

Obcym we własnym państwie? – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:50 | Sekcja: Historia Węgier
Obcym we własnym państwie? – refleksja węgierska

Podsumowanie istotnych wydarzeń politycznych XX wieku w przestrzeni Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia statusu mniejszości narodowych. Autor śledzi narodowościową sytuację po upadku monarchii austrowęgierskiej, w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i po niej, w czasie sowietyzacji krajów środko...

Polska okupacja ziemi cieszyńskiej – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska okupacja ziemi cieszyńskiej – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Henry Heitlinger wspomina okres swego dojrzewania w Trzyńcu. W okresie po zawarciu układu monachijskiego polski rząd skierował do rządu czechosłowackiego ultimatum, domagając się wydania ziemi cieszyńskiej, do której rościł sobie prawa. Henry Heitlinger opisuje w nim swoje przeżycia z czasów...

Kobiety dysydentki

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Czech
Kobiety dysydentki

Tekst analizuje, w jakim stopniu kobiety uczestniczyły w działaniach opozycji skierowanej przeciwko reżimowi (zwłaszcza w środowisku najbardziej znanej niezależnej inicjatywy, Karty 77) w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz poszukuje powodów, dla których w środowisku dysydentów praktycznie nie debatowano krytycznie o...

Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Artykuł poświęcony jest sytuacji kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie Protektoratu Czech i Moraw. W skrócie opisuje stosunek Watykanu i papieża Piusa XI do Czechosłowacji w latach 1937-1938, a zwłaszcza w okresie podpisania układu monachijskiego. Artykuł traktuje także o prześladowaniach kościoła katolickiego w czasach protekt...

Karny obóz pracy w kopalni uranu 1949-1961

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Karny obóz pracy w kopalni uranu 1949-1961

Dla totalitarnego reżimu komunistycznego w jego początkowej fazie istnienie karnych obozów pracy stało się jednym ze skuteczniejszych narzędzi terroru wobec własnych obywateli.Niniejsza praca podsumowuje podstawowe informacje na temat tworzenia, funkcjonowania i rodzajów czechosłowackich obozów w kopalniach uranu w latach 1949–1961.

Kościół rzymskokatolicki w okresie normalizacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:33 | Sekcja: Historia Czech
Kościół rzymskokatolicki w okresie normalizacji

Artykuł poświęcony jest położeniu kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie normalizacji. Krótko opisuje stan, w jakim kościół znalazł się po okrutnych represjach w latach 50. Przedstawia okres rządów prezydenta Novotnego oraz przełomowy rok 1968, kiedy kościół żył w oczekiwaniu na poprawę stosunków z władzami państwowymi. Najważni...

CZECHOSŁOWACCY PILOCI W WALKACH NA FRONCIE ZACHODNIM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACCY PILOCI W WALKACH NA FRONCIE ZACHODNIM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Analiza we wstępie ukazuje rozwój czechosłowackich sił powietrznych i losy pilotów od pierwszej republiki przez Monachium oraz likwidację czechosłowackiej armii, aż do sytuacji, w której pragnienie walki z wrogiem nakazało wielu opuścić kraj i poszukiwać pracy za granicą. Podstawowa część pracy koncentruje się na udziale czechosłowackich ...

Pogrom Romów na ziemiach czeskich 1939-1945

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
Pogrom Romów na ziemiach czeskich 1939-1945

Prezentacja naukowa oparta na materiałach zgromadzonych przez Michala Schustera z Muzeum kultury romskiej, które zostały przygotowane na podstawie zbiorów i stałej ekspozycji Muzeum Romskiej kultury. Opisuje kolejne kroki podejmowane w ramach procesu prześladowania i stopniowej likwidacji czeskich Romów w czasie II wojny światowej. Prezen...

Powstanie i przemiany Żelaznej kurtyny

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie i przemiany Żelaznej kurtyny

Prezentacja naukowa poświęcona przemianom na terenie pogranicza Czechosłowacji i wolnego świata. Opisuje proces budowania „żelaznej kurtyny” przez reżim komunistyczny: powstanie pasm pogranicznych, zasieków z drutu pod wysokim napięciem, pól minowych oraz wykorzystywania tresowanych psów. Zawiera wiele fotografii z tamtego okresu oraz kop...

CZECHOSŁOWACJA PO LUTYM 1948 ROKU

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACJA PO LUTYM 1948 ROKU

Prezentacja dydaktyczna, która dokumentuje przemiany Czechosłowacji w państwo totalitarne po lutym 1948 roku. Tekst został uzupełniony szeregiem fotografii z tego okresu a fragmenty dokumentów archiwalnych poświęcają uwagę zmianom politycznym w tym czasie, służbom bezpieczeństwa, ekonomii i życiu społecznemu.

Dziesięć dni sierpnia 1968 w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
Dziesięć dni sierpnia 1968 w Czechosłowacji

Prezentacja, wykorzystując fotografie i urywki z prasy codziennej pochodzące z omawianego okresu, podaje podstawowe informacje o pierwszych dziesięciu dniach okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego. Prezentacja zalecana jest jako materiał uzupełniający przy pracy z kartami pracy czy prasą, do których odsyłamy w powiązany...

Reforma walutowa 1953

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
Reforma walutowa 1953

Prezentacja ukazuje jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w historii Czechosłowacji drugiej połowy XX wieku – reformę walutową z 1953r. Autor stara się przybliżyć nie tylko sam przebieg reformy, ale zwłaszcza to, co poprzedzało reformę oraz jej konsekwencje.

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT