Moderní-Dějiny.pl

Historia Czech

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastanowić, dlaczego niektórzy ludzie postępowali w ten sposób w okresie normalizacji, jakie ponosili ryzyko i co był...

Znaczenie czynu Jana Palacha we wspomnieniach świadków

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:34 | Sekcja: Historia Czech
Znaczenie czynu Jana Palacha we wspomnieniach świadków

Karta ucznia pomaga, przy wykorzystaniu tekstów różnych autorów i źródeł, zastanowić się nad sensem czynu Jana Palacha, jego ideach i postawie, które mogą być dla nas i naszego życia inspiracją nawet dziś.

Obraz Tomáša Garrigue Masaryka w czeskiej historii

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:01 | Sekcja: Historia Czech
Obraz Tomáša Garrigue Masaryka w czeskiej historii

Zbiór kart ucznia koncentruje się na sposobie postrzegania i ocenie T. G. M. W różnych momentach czeskiej historii, za pomocą tekstów historycznych, źródeł uczniowie mogą sami ocenić zmianę postrzegania Masaryka przez poszczególne reżimy, powstanie jego „mitu“ i poszczególnych „anty mitów“.

Świadectwo Richarda Glazara, pamięć i przemiana miejsca śmierci

Zaktualizowano: 27.12.2016 07:52 | Sekcja: Historia Czech
Świadectwo Richarda Glazara, pamięć i przemiana miejsca śmierci

Karta ucznia zawiera kilka zadań, które za pomocą tekstów historycznych, wspomnień świadków i fotografii przybliżają obóz zagłady w Treblince, zmianę tego miejsca ludzkiej tragedii na przestrzeni lat, a także osobę więźnia, który przeżył tamtejsze powstanie i zdołał uciec z tego łagru

Kim był Helidor Píka?

Zaktualizowano: 4.1.2017 09:38 | Sekcja: Historia Czech
Kim był Helidor Píka?

Zbiór zadań dla uczniów dotyczące postaci niezwykłego żołnierza, dyplomaty i patrioty, generała dywizji, bohatera zagranicznego ruchu oporu II wojny światowej, bezprawnie zamordowanego w okresie pierwszej fali komunistycznego terroru w po lutowej Czechosłowacji.

Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:03 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Rozpad Monarchii Habsburgów postawił czeskich i polskich polityków przed pytaniem, w jaki sposób należy podzielić Śląsk Cieszyński między dwa nowe państwa–sukcesorów. Zbiór arkuszy ucznia prezentuje kilka zadań, za pomocą których uczniowie, w oparciu o teksty źródłowe lub ilustracje, zrozumieją „kwestię cieszyńską”, jej rozwiązanie i dzis...

Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:12 | Sekcja: Historia Węgier, Historia Czech
Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Arkusze ucznia prezentują fragmenty artykułów z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo. Ich interpretacja pomoże uczniom dowiedzieć się, w jaki sposób czechosłowacka propaganda wyjaśniała czytelnikom protesty i rewolucję na Węgrzech. A także zastanowić, dlaczego w 1956 roku nie doszło do powstania również w Czechosł...

Cena wolności na podstawie świadectw pamiętnika

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Cena wolności na podstawie świadectw pamiętnika

Zbiór arkuszy pracy ucznia, opartych na kilku rodzajach źródeł, podstawowych pojęciach historycznych lub charakterystykach. Punktem wyjścia są wpisy do pamiętnika dziadka, które zostały opublikowane w analizie historycznej „Jaka jest cena mojej wolności?” słowackiego historyka Miroslava Londáka z Instytutu Historycznego Słowackiej Akademi...

Spojrzenia na „dzikie wysiedlenie“ w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:12 | Sekcja: Historia Czech
Spojrzenia na „dzikie wysiedlenie“ w Czechosłowacji

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z różnymi rodzajami źródeł na temat powojennej przemocy wobec Niemców w Czechosłowacji w lecie 1945 roku. Nie brak interpretacji fotografii i źródeł pisanych, a także zadania sformułowania tekstu na tablicę pamiątkową dla ofiar powojennej przemocy.

Doświadczenie okupacji – koniec Praskiej Wiosny

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:11 | Sekcja: Historia Czech
Doświadczenie okupacji – koniec Praskiej Wiosny

Zbiór arkuszy ucznia zawiera źródła historyczne (teksty, zdjęcia i karykatury) z Czechosłowacji 1968 roku. Uczniowie za pomocą pytań i zadań poszukują czynów, gestów, działań, poprzez które mieszkańcy okupowanych państw odpowiadali na inwazję wojskową „bratnich” państw w pierwszych dniach po tym akcie bezprecedensowego naruszenia międzyna...

Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:10 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z historycznymi fotografiami i artykułami z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo, których analiza pomoże uczniom zrozumieć, jak czechosłowacka propaganda wyjaśniała ówczesnym czytelnikom protesty wobec reżimu w sąsiedniej Polsce.

Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:57 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Po upadku drugiej Republiki Czechosłowackiej i okupacji pozostałych ziem czeskich przez III Rzeszę, 15 marca 1938 obywatele czechosłowaccy zaczynają uciekać do Polski, by brać udział w międzynarodowej walce o przywrócenie Czechosłowacji. Arkusze ucznia zawierają pytania i zadania do dwóch świadectw świadków oraz pracę z mapami.

Obcym we własnym państwie – Słowacy, Czesi, Węgrzy, Żydzi i Niemcy

Zaktualizowano: 4.1.2017 09:37 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Obcym we własnym państwie – Słowacy, Czesi, Węgrzy, Żydzi i Niemcy

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym państwie? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autor, słowacki nauczyciel historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, map, fotografii i filmów animowa...

Wolność wolności nie równa

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:54 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Wolność wolności nie równa

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, słowacka nauczycielka historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, fotografii i anegdot dotyczący...

Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Zaktualizowano: 26.12.2016 11:51 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności?, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje konkretne zadania w oparciu o pracę z ówczesnymi fotografiami i tekstami dotyczącymi samospalenia...

Odwet w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Czech
Odwet w Czechosłowacji

Zestaw kart pracy na temat powojennego odwetu. Część pierwsza polega na pracy z fotografiami z tego okresu. Część druga poświęcona jest wysiedleniu Niemców z terenów Czechosłowacji. Wykorzystując krótkie fragmenty tekstów historiograficznych oraz wspomnienia świadków, za pomocą analitycznych pytań należy omówić problematykę wysiedleń.

Powstanie Czechosłowacji – analiza źródeł historycznych

Zaktualizowano: 2.12.2012 16:22 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie Czechosłowacji – analiza źródeł historycznych

Roboczy materiał daje uczniom i studentom możliwość pracować z czeskimi dokumentami dotyczącymi zaniku Austro-Węgier i powstania Czechosłowacji. Chodzi o analizę i interpretację artykułu prasowego i plakatu propagandowego wzywającego Czechów i Słowaków w USA do wstąpienia do legionów czechosłowackich.

Karty pracy do prezentacji o czeskim powstaniu narodowym w 1945r.

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Czech
Karty pracy do prezentacji o czeskim  powstaniu narodowym w 1945r.

Karty pracy dla uczniów i studentów oferują nauczycielom możliwość przeprowadzenia powtórki materiału. Znajdziecie tu zadania do pracy z mapami, karykaturami, a także pytania dotyczące najważniejszych wydarzeń z dramatycznych pierwszych dni maja 1945 roku.

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT