Moderní-Dějiny.pl

Nauczanie

Jan Palach, Jan Zajíc i żywe pochodnie w krajach Europy Wschodniej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:42 | Sekcja: Historia Czech
Jan Palach, Jan Zajíc i żywe pochodnie w krajach Europy Wschodniej

Prezentacja w kontekście historycznym zajmuje się przyczynami i skutkami samospalenia Jana Palacha, Jana Zajíca i Evžena Plocka w Czechosłowacji, a także innymi przypadkami protestów absolutnych skierowanych przeciw komunistycznej niesprawiedliwości w krajach Bloku wschodniego. Całość uzupełniają fotografie, cytaty źródłowe, odniesienia d...

INTERNOWANIE CZESKICH BISKUPÓW W CZASACH KOMUNIZMU

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:42 | Sekcja: Historia Czech
INTERNOWANIE CZESKICH BISKUPÓW W CZASACH KOMUNIZMU

Prezentacja porusza powody, charakterystykę i cele internowania czeskich biskupów w szerszym kontekście antykościelnej walki Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Dostarcza podstawowy przegląd wydarzeń, danych biograficznych, fotografii poszczególnych miejsc i ludzi oraz odsyła do literatury przedmiotu.

Ostrawa jako miejsce ucieczki uchodźców z niemieckiego i polskiego zaboru jesienią roku 1938

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Ostrawa jako miejsce ucieczki uchodźców z niemieckiego i polskiego zaboru jesienią roku 1938

Wnikliwa praca historyczna opowiadająca o skutkach zaboru ziem czechosłowackich przez Polskę i Niemcy po podpisaniu porozumienia w Monachium. Opis wydarzeń, które wyraźnie wpłynęły na zmianę życia codziennego ludzi w rejonie ostrawskim, a to nie tylko w zabranych miastach i wsiach, ale również w samej Ostrawie. 

Faktycznie jedynie ekscesy? Czystki narodowe na ziemiach czeskich po maju 1945

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Faktycznie jedynie ekscesy? Czystki narodowe na ziemiach czeskich po maju 1945

Tekst historyka Macieja Spurnego ze stowarzyszenia ANTIKOMPLEX poświęcony zagadnieniu represji w pierwszych miesiącach po wojnie na obszarze Czechosłowacji. Niniejszy tekst nie ma na celu przedstawienia bilansu aktów przemocy, do których dochodziło na ziemiach czeskich w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny. Zestawienie takie, mimo ...

Dzikie wysiedlenia a powojenne represje

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Dzikie wysiedlenia a powojenne represje

Zbiór kart pracy jest częścią zestawu materiałów edukacyjnych „Dzikie wysiedlenia – powojenne represje w lecie roku 1945.” Analiza wydarzeń, które rozegrały się bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej była w środowisku czeskim przez długi czas spychana na margines, dotyczy bowiem czasów niechlubnych i najbardziej wstydliwych w cał...

„Dubčekowi śliwowicę, Breżniewowi w mózgownicę”

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Czech
„Dubčekowi śliwowicę, Breżniewowi w mózgownicę”

Kiedy 21 sierpnia 1968 Czechosłowację najechały wojska Układu warszawskiego, zszokowani ludzie reagowali różnie. Niektórzy postawili się przeciwko czołgom, inni starali się z żołnierzami dyskutować, wielu płakało. Ale pojawiła się jeszcze jedna reakcja – humor”. Artykuł Pavlíny Kourovej o spontanicznej reakcji czechosłowackiej opinii publ...

CZECHOSŁOWACKI KORPUS W ROSJI

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACKI KORPUS W ROSJI

Interpretacyjna prezentacja opisuje tworzenie się korpusu w carskiej Rosji, organizacyjne transformacje po rewolucji lutowej, bitwę pod Zborowem wraz z jego działaniami przeciw bolszewikom i słynny „anabasis” w kontekście historycznym.

JANUSZ KORCZAK – HENRYK GOLDSZMIT, STARY DOKTOR, PAN DOKTOR

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Polski
JANUSZ KORCZAK – HENRYK GOLDSZMIT, STARY DOKTOR, PAN DOKTOR

We wrześniu 2011r. polski Sejm ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Biograficzna prezentacja podaje podstawowe informacje o tym genialnym pedagogu, autorze publikacji poświęconych teoriom i praktyce pedagogicznej, lekarzu, pisarzowi, publicyście, aktywiście społecznym oraz oficerowi polskiej armii. W prezentacji znajdują się również ...

Punkt zwrotny. Polityczno-historyczna refleksja roku 1968 w Czechosłowacji i Europie Środkowej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:38 | Sekcja: Historia Czech
Punkt zwrotny. Polityczno-historyczna refleksja roku 1968 w Czechosłowacji i Europie Środkowej

Wydarzenia czechosłowackiego roku 1968 są słusznie uważane za przełomowy moment w ewolucji systemów politycznych socjalizmu państwowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w charakterze ruchów opozycyjnych wewnątrz tych krajów. Autor w niniejszym opracowaniu podejmuje próbę scharakteryzowania wpływu „lekcji Praskiej wiosny” na myślenie ...

Jerzy Popiełuszko - kapelan Solidarności

Zaktualizowano: 20.9.2016 07:53 | Sekcja: Historia Polski
Jerzy Popiełuszko - kapelan Solidarności

Biograficzna prezentacja dydaktyczna ukazująca wyjątkową postać polskiego księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego w 1984 r. przez polską Służbę Bezpieczeństwa (SB). Powodem zabójstwa były poglądy wyznawane otwarcie przez Popiełuszkę oraz odważne głoszenie prawdy w totalitarnym państwie. W prezentacji znajdziemy nie tylko podstawowe dan...

Nie czekać, co zrobią oni. Historia jednego listu, który zmienił Czechosłowację

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:38 | Sekcja: Historia Czech
Nie czekać, co zrobią oni. Historia jednego listu, który zmienił Czechosłowację

Poniższe akapity podają krótki wstęp do tego, jak człowiek może zmienić się z całkiem niepozornego artysty i bohema w najważniejszą osobowość swojego kraju, w twórcę jego historii i wolności. Mężczyzna, który doznał tej tajemnej przemiany, właśnie dożywa siedemdziesiątych urodzin.

Odwet w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Czech
Odwet w Czechosłowacji

Zestaw kart pracy na temat powojennego odwetu. Część pierwsza polega na pracy z fotografiami z tego okresu. Część druga poświęcona jest wysiedleniu Niemców z terenów Czechosłowacji. Wykorzystując krótkie fragmenty tekstów historiograficznych oraz wspomnienia świadków, za pomocą analitycznych pytań należy omówić problematykę wysiedleń.

Fragmenty z przesłania Ryszarda Siwca

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Polski
Fragmenty z przesłania Ryszarda Siwca

Karta pracy, stanowiąca część prezentacji dydaktycznej Żywa pochodnia – Ryszard Siwiec, zawiera fragmenty z opublikowanego zapisu nagrania na taśmie magnetofonowej przesłania Ryszarda Siwca. Niezwykle emocjonalny, apelatywny tekst, będący oskarżeniem praktyk totalitarnych i reakcją na okupację Czechosłowacji w 1968r., uzupełniony kilkoma ...

ŻYWA POCHODNIA – Ryszard Siwiec

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Polski
ŻYWA POCHODNIA – Ryszard Siwiec

Prezentacja dydaktyczna została przygotowana z okazji rocznicy bohaterskiego czynu Polaka Ryszarda Siwca, który 8 września 1968r. dokonał samospalenia w proteście przeciwko praktykom totalitarnym komunistów i inwazji na Czechosłowację. Prezentacja poświęcona jest motywom samospalenia, zawiera cytaty z przesłania Ryszarda Siwca oraz zagadn...

Zabiegi o normalizację, jej początki i oblicza

Zaktualizowano: 6.12.2012 01:23 | Sekcja: Historia Czech
Zabiegi o normalizację,  jej początki i oblicza

Prezentacja dydaktyczna "Náběh, początki i oblicza normalizacji" obejmuje okres od jesieni 1968r. do XIV zjazdu KPCz w maju 1971r. Prezentacja może służyć nauczycielom pomocą przy objaśnianiu terminu normalizacja i opisaniu podstawowych metod, za pomocą których konserwatywne skrzydło KPCz pod okiem Moskwy likwidowało wszelkie pozostałości...

Powstanie Czechosłowacji – analiza źródeł historycznych

Zaktualizowano: 2.12.2012 16:22 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie Czechosłowacji – analiza źródeł historycznych

Roboczy materiał daje uczniom i studentom możliwość pracować z czeskimi dokumentami dotyczącymi zaniku Austro-Węgier i powstania Czechosłowacji. Chodzi o analizę i interpretację artykułu prasowego i plakatu propagandowego wzywającego Czechów i Słowaków w USA do wstąpienia do legionów czechosłowackich.

Czeskie powstanie narodowe w maju 1945r.

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Czech
Czeskie powstanie narodowe w maju 1945r.

Studium przedstawia przygotowania i przebieg czeskiego powstania majowego w 1945r., daje podstawowy przegląd działań powstańczych oraz operacji bojowych wojsk alianckich na terytorium czeskim z uwzględnieniem znaczącej roli Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. Podsumowuje również konsekwencje czeskiego powstania narodowego.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Zaktualizowano: 8.12.2012 21:36 | Sekcja: Historia Polski
Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w latach 1944-1956. Metody, Środki dydaktyczne, Tok lekcji, Praca w grupach, Załączniki, Źródła...

Powstanie Czechosłowacji

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:07 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie Czechosłowacji

Zwięzła informacyjna prezentacja przedstawiająca dzieje walk o niezależną Czechosłowację. Oparta jest na studium doc. PhDr. Jan Galandauera, DrSc. „Rozpad monarchii austro-węgierskiej i nowy porządek polityczny Europy Środkowej“.

Powstanie Warszawskie - scenariusz lekcji

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:07 | Sekcja: Historia Polski
Powstanie Warszawskie - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji dla tematu najważniejsze wydarzenia ruchu oporu w krajach V4 podczas II wojny światowej.

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2023 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT