Moderní-Dějiny.pl

Historia Czech

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy życia podporządkował interesy państwa swoim własnym, z wiarą w sprawiedliwość i dobro przeciwstawił się maszyn...

Pochodnia nr 1 - Jan Palach

Zaktualizowano: 26.12.2016 07:58 | Sekcja: Historia Czech
Pochodnia nr 1 - Jan Palach

Najbardziej znanym przypadkiem samospalenia w formie ostatecznego protestu politycznego, jest czyn praskiego studenta Jana Palacha, który 16 stycznia 1969 podpalił się na Placu Wacława. W ten radykalny sposób odrzucił on nadchodzącą normalizację i pogodzenie się większości społeczeństwa z nowym porządkiem politycznym.

Tomasz Garrigue Masaryk

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:29 | Sekcja: Historia Czech
Tomasz Garrigue Masaryk

Człowiek, który bardziej, niż ktokolwiek inny, postawił podwaliny czeskiej współczesnej demokracji. W historii zapisał się przede wszystkim jako odnowiciel państwa czechosłowackiego w 1918 roku. Intelektualista; filozof i myśliciel moralny. Z tej podstawy teoretycznej stworzył strukturę, w której przez większość życia funkcjonował również...

Fontanna energii - Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:22 | Sekcja: Historia Czech
Fontanna energii - Jiřina Šiklová

Portret kobiety, socjolożki, która w Czechosłowacji z okresu normalizacji została, jak sama mówi, „gołębiem pocztowym“. Stworzyła i przez długie lata obsługiwała „kanał“, za pomocą którego z Czechosłowacji płynęły rękopisy, a z wolnego świata, przez żelazną kurtynę, docierały książki, listy i pieniądze dla dysydentów.

Richard Glazar, jeden z tych, którzy powstali w Treblince

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:35 | Sekcja: Historia Czech
Richard Glazar, jeden z tych, którzy powstali w Treblince

Medalion czeskiego więźnia obozu zagłady w Treblince, który w 1943 roku, po udanym buncie, uciekł z łagru, dożył końca wojny, po sowieckiej okupacji wyjechał w 1968 roku do Szwajcarii, a swoje wspomnienia opisał w powieści Treblinka, slovo jak z dětské říkanky (Treblinka, słowo jakby z dziecięcej rymowanki).

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:40 | Sekcja: Historia Czech
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja czeska

Polemika z opinią, że Czesi są “narodem niewalczącym”, który w krytycznych momentach, kiedy trzeba bronić wolności i niepodległości państwa z bronią w ręku, wybiera raczej przedwczesną kapitulację... Tekst jest przede wszystkim przypomnieniem heroizmu i walki czechosłowackich spadochroniarzy w trakcie II wojny światowej, na terytorium Pro...

Obcym we własnym państwie? – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:39 | Sekcja: Historia Czech
Obcym we własnym państwie? – refleksja czeska

Podsumowanie historycznego formowania i rozwoju stosunków narodowych na terenie Czechosłowacji w dramatycznym XX wieku. Optyka tekstu dotyczy związków czesko-niemieckich – po powstaniu Republiki Czechosłowacji, po Monachium, w trakcie i po wojnie oraz po wypędzeniu Niemców – przedstawione są także relacje etniczne na Rusi Podkarpackiej or...

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:38 | Sekcja: Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja czeska

To, co dziś uważamy za zupełną oczywistość, było aż do 1989 roku czechosłowackim obywatelom odmawiane. Tu nie gwarantowano swobód obywatelskich, religijnych, wolności podróżowania, przynależności politycznej, wyrażania opinii, dystrybuowania informacji, wolności zgromadzeń i słowa. Tekst podsumowuje konkretne przejawy ograniczania swobód ...

Kobiety dysydentki

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Czech
Kobiety dysydentki

Tekst analizuje, w jakim stopniu kobiety uczestniczyły w działaniach opozycji skierowanej przeciwko reżimowi (zwłaszcza w środowisku najbardziej znanej niezależnej inicjatywy, Karty 77) w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz poszukuje powodów, dla których w środowisku dysydentów praktycznie nie debatowano krytycznie o...

Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Artykuł poświęcony jest sytuacji kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie Protektoratu Czech i Moraw. W skrócie opisuje stosunek Watykanu i papieża Piusa XI do Czechosłowacji w latach 1937-1938, a zwłaszcza w okresie podpisania układu monachijskiego. Artykuł traktuje także o prześladowaniach kościoła katolickiego w czasach protekt...

Karny obóz pracy w kopalni uranu 1949-1961

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Karny obóz pracy w kopalni uranu 1949-1961

Dla totalitarnego reżimu komunistycznego w jego początkowej fazie istnienie karnych obozów pracy stało się jednym ze skuteczniejszych narzędzi terroru wobec własnych obywateli.Niniejsza praca podsumowuje podstawowe informacje na temat tworzenia, funkcjonowania i rodzajów czechosłowackich obozów w kopalniach uranu w latach 1949–1961.

Ostrawa jako miejsce ucieczki uchodźców z niemieckiego i polskiego zaboru jesienią roku 1938

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Ostrawa jako miejsce ucieczki uchodźców z niemieckiego i polskiego zaboru jesienią roku 1938

Wnikliwa praca historyczna opowiadająca o skutkach zaboru ziem czechosłowackich przez Polskę i Niemcy po podpisaniu porozumienia w Monachium. Opis wydarzeń, które wyraźnie wpłynęły na zmianę życia codziennego ludzi w rejonie ostrawskim, a to nie tylko w zabranych miastach i wsiach, ale również w samej Ostrawie. 

Faktycznie jedynie ekscesy? Czystki narodowe na ziemiach czeskich po maju 1945

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Faktycznie jedynie ekscesy? Czystki narodowe na ziemiach czeskich po maju 1945

Tekst historyka Macieja Spurnego ze stowarzyszenia ANTIKOMPLEX poświęcony zagadnieniu represji w pierwszych miesiącach po wojnie na obszarze Czechosłowacji. Niniejszy tekst nie ma na celu przedstawienia bilansu aktów przemocy, do których dochodziło na ziemiach czeskich w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny. Zestawienie takie, mimo ...

„Dubčekowi śliwowicę, Breżniewowi w mózgownicę”

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Czech
„Dubčekowi śliwowicę, Breżniewowi w mózgownicę”

Kiedy 21 sierpnia 1968 Czechosłowację najechały wojska Układu warszawskiego, zszokowani ludzie reagowali różnie. Niektórzy postawili się przeciwko czołgom, inni starali się z żołnierzami dyskutować, wielu płakało. Ale pojawiła się jeszcze jedna reakcja – humor”. Artykuł Pavlíny Kourovej o spontanicznej reakcji czechosłowackiej opinii publ...

Punkt zwrotny. Polityczno-historyczna refleksja roku 1968 w Czechosłowacji i Europie Środkowej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:38 | Sekcja: Historia Czech
Punkt zwrotny. Polityczno-historyczna refleksja roku 1968 w Czechosłowacji i Europie Środkowej

Wydarzenia czechosłowackiego roku 1968 są słusznie uważane za przełomowy moment w ewolucji systemów politycznych socjalizmu państwowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w charakterze ruchów opozycyjnych wewnątrz tych krajów. Autor w niniejszym opracowaniu podejmuje próbę scharakteryzowania wpływu „lekcji Praskiej wiosny” na myślenie ...

Czeskie powstanie narodowe w maju 1945r.

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Czech
Czeskie powstanie narodowe w maju 1945r.

Studium przedstawia przygotowania i przebieg czeskiego powstania majowego w 1945r., daje podstawowy przegląd działań powstańczych oraz operacji bojowych wojsk alianckich na terytorium czeskim z uwzględnieniem znaczącej roli Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. Podsumowuje również konsekwencje czeskiego powstania narodowego.

Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej i nowy podział polityczny przestrzeni środkowoeuropejskiej

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Czech
Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej i nowy podział polityczny przestrzeni środkowoeuropejskiej

Tekst analizuje podstawy i formowanie czechosłowackich działań zagranicznych podczas I wojny światowej, śledzi rozwój wyobrażeń o kształcie czechosłowackiej państwowości po porażce i rozpadzie Austro-Węgier, w kontekście międzynarodowym rekapituluje podstawowe wydarzenia, które doprowadziły do powstania Republiki Czechosłowackiej (RCS).

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT