Moderní-Dějiny.pl

Nauczanie

Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:02 | Sekcja: Nauczanie
Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zestaw materiałów edukacyjnych, 12 analiz historycznych i 28 praktycznych arkuszy pracy dla uczniów i nauczycieli to efekt trzyletniego projektu PANT, wspieranego dotacjami z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF). Autorami poszczególnych rozdziałów na temat najnowszej historii państw Grupy Wyszehradzkiej są historycy, metodycy i...

Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:03 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Rozpad Monarchii Habsburgów postawił czeskich i polskich polityków przed pytaniem, w jaki sposób należy podzielić Śląsk Cieszyński między dwa nowe państwa–sukcesorów. Zbiór arkuszy ucznia prezentuje kilka zadań, za pomocą których uczniowie, w oparciu o teksty źródłowe lub ilustracje, zrozumieją „kwestię cieszyńską”, jej rozwiązanie i dzis...

Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:12 | Sekcja: Historia Węgier, Historia Czech
Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Arkusze ucznia prezentują fragmenty artykułów z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo. Ich interpretacja pomoże uczniom dowiedzieć się, w jaki sposób czechosłowacka propaganda wyjaśniała czytelnikom protesty i rewolucję na Węgrzech. A także zastanowić, dlaczego w 1956 roku nie doszło do powstania również w Czechosł...

Cena wolności na podstawie świadectw pamiętnika

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Cena wolności na podstawie świadectw pamiętnika

Zbiór arkuszy pracy ucznia, opartych na kilku rodzajach źródeł, podstawowych pojęciach historycznych lub charakterystykach. Punktem wyjścia są wpisy do pamiętnika dziadka, które zostały opublikowane w analizie historycznej „Jaka jest cena mojej wolności?” słowackiego historyka Miroslava Londáka z Instytutu Historycznego Słowackiej Akademi...

Spojrzenia na „dzikie wysiedlenie“ w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:12 | Sekcja: Historia Czech
Spojrzenia na „dzikie wysiedlenie“ w Czechosłowacji

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z różnymi rodzajami źródeł na temat powojennej przemocy wobec Niemców w Czechosłowacji w lecie 1945 roku. Nie brak interpretacji fotografii i źródeł pisanych, a także zadania sformułowania tekstu na tablicę pamiątkową dla ofiar powojennej przemocy.

Doświadczenie okupacji – koniec Praskiej Wiosny

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:11 | Sekcja: Historia Czech
Doświadczenie okupacji – koniec Praskiej Wiosny

Zbiór arkuszy ucznia zawiera źródła historyczne (teksty, zdjęcia i karykatury) z Czechosłowacji 1968 roku. Uczniowie za pomocą pytań i zadań poszukują czynów, gestów, działań, poprzez które mieszkańcy okupowanych państw odpowiadali na inwazję wojskową „bratnich” państw w pierwszych dniach po tym akcie bezprecedensowego naruszenia międzyna...

Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:10 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z historycznymi fotografiami i artykułami z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo, których analiza pomoże uczniom zrozumieć, jak czechosłowacka propaganda wyjaśniała ówczesnym czytelnikom protesty wobec reżimu w sąsiedniej Polsce.

Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:57 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Po upadku drugiej Republiki Czechosłowackiej i okupacji pozostałych ziem czeskich przez III Rzeszę, 15 marca 1938 obywatele czechosłowaccy zaczynają uciekać do Polski, by brać udział w międzynarodowej walce o przywrócenie Czechosłowacji. Arkusze ucznia zawierają pytania i zadania do dwóch świadectw świadków oraz pracę z mapami.

Obcym we własnym państwie – Słowacy, Czesi, Węgrzy, Żydzi i Niemcy

Zaktualizowano: 4.1.2017 09:37 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Obcym we własnym państwie – Słowacy, Czesi, Węgrzy, Żydzi i Niemcy

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym państwie? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autor, słowacki nauczyciel historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, map, fotografii i filmów animowa...

Wolność wolności nie równa

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:54 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Wolność wolności nie równa

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, słowacka nauczycielka historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, fotografii i anegdot dotyczący...

Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Zaktualizowano: 26.12.2016 11:51 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności?, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje konkretne zadania w oparciu o pracę z ówczesnymi fotografiami i tekstami dotyczącymi samospalenia...

Powstańcy i obchody Słowackiego Powstania Narodowego jako obiekty oficjalnego upamiętnienia antyfaszystowskiego oporu

Zaktualizowano: 17.5.2015 15:00 | Sekcja: Historia Słowacji
Powstańcy i obchody Słowackiego Powstania Narodowego jako obiekty oficjalnego upamiętnienia antyfaszystowskiego oporu

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Człowiek na wojnie i wojna w człowieku. Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorzy, słowaccy nauczyciele historii, prezentują zadania dla uczniów zawierające ówczesne teksty, fotografie i karykatur...

Jaka jest cena mojej wolności – opozycja demokratyczna w Polsce w latach 70. XX wieku

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:16 | Sekcja: Historia Polski
Jaka jest cena mojej wolności – opozycja demokratyczna w Polsce w latach 70. XX wieku

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności?, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje trzy grupy źródeł i zadania dla uczniów na temat opozycji wobec reżimu w komunistycznym PRL lat 7...

Solidarność walcząca – podziemna poczta z czasu stanu wojennego

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:16 | Sekcja: Historia Polski
Solidarność walcząca – podziemna poczta z czasu stanu wojennego

W tym arkuszu ucznia autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje unikalne źródła historyczne – zbiór znaczków pocztowych polskiego podziemia, wydanych 13 grudnia 1986 roku z okazji 5 rocznicy wydarzeń roku 1981. Materiał uzupełniają zadania ułatwiające interpretację symbolicznego przekazu tych znaczków.

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – migracje Polaków w latach 1939–1949

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:35 | Sekcja: Historia Polski
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – migracje Polaków w latach 1939–1949

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Człowiek na wojnie i wojna w człowieku, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje materiały źródłowe dotyczące wygnania, wysiedlenia i deportacji Polaków w trakcie II wojn...

Obcym we własnym kraju – Operacja „Wisła”

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:48 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – Operacja „Wisła”

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje materiały źródłowe dotyczące wysiedlenia Ukraińców z południowo–wschodniej Polski w ...

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje materiały źródłowe dotyczące demonstracji studenckich i „anty–syjonistycznej” kampan...

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:45 | Sekcja: Historia Polski
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja polska

Polska, po wyniszczających doświadczeniach II wojny światowej, była innym państwem niż to, które 1 i 17 września 1939 roku przyjęło wyzwanie dwóch imperium zła. Ocaliła swój honor. Tekst podsumowuje odważną walkę Polaków w latach 1938 – 1945.

Obcym we własnym państwie? – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:44 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym państwie? – refleksja polska

Czym jest patriotyzm? Czynnikiem integrującym, czy raczej czymś, co uniemożliwia harmonijne współistnienie? Jaka jest rola historii, mówienie o tym, co nas wyróżnia i oddziela, czy o tym, co nas łączy? Jesteśmy zobowiązani kłaść nacisk na wydarzenia narodowe, czy raczej międzynarodową koegzystencję na danym, określonym terytorium?

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:43 | Sekcja: Historia Polski
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja polska

Refleksje na temat polskiego komunizmu, różniącego się od warunków w Czechosłowacji i na Węgrzech. Wolność społeczna w komunistycznej Polsce była znacznie większa, niż w innych krajach Bloku wschodniego, przez względu na tradycję historyczną, wyjątkową pozycję Kościoła katolickiego w Polsce oraz pochodzenie polskich komunistów, których cz...

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2023 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT