Moderní-Dějiny.pl

Historycy dla nauczycieli

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy życia podporządkował interesy państwa swoim własnym, z wiarą w sprawiedliwość i dobro przeciwstawił się maszyn...

Pochodnia nr 1 - Jan Palach

Zaktualizowano: 26.12.2016 07:58 | Sekcja: Historia Czech
Pochodnia nr 1 - Jan Palach

Najbardziej znanym przypadkiem samospalenia w formie ostatecznego protestu politycznego, jest czyn praskiego studenta Jana Palacha, który 16 stycznia 1969 podpalił się na Placu Wacława. W ten radykalny sposób odrzucił on nadchodzącą normalizację i pogodzenie się większości społeczeństwa z nowym porządkiem politycznym.

Tomasz Garrigue Masaryk

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:29 | Sekcja: Historia Czech
Tomasz Garrigue Masaryk

Człowiek, który bardziej, niż ktokolwiek inny, postawił podwaliny czeskiej współczesnej demokracji. W historii zapisał się przede wszystkim jako odnowiciel państwa czechosłowackiego w 1918 roku. Intelektualista; filozof i myśliciel moralny. Z tej podstawy teoretycznej stworzył strukturę, w której przez większość życia funkcjonował również...

Fontanna energii - Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:22 | Sekcja: Historia Czech
Fontanna energii - Jiřina Šiklová

Portret kobiety, socjolożki, która w Czechosłowacji z okresu normalizacji została, jak sama mówi, „gołębiem pocztowym“. Stworzyła i przez długie lata obsługiwała „kanał“, za pomocą którego z Czechosłowacji płynęły rękopisy, a z wolnego świata, przez żelazną kurtynę, docierały książki, listy i pieniądze dla dysydentów.

Legendarny burzyciel Kornel Morawiecki

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:22 | Sekcja: Historia Polski
Legendarny burzyciel Kornel Morawiecki

Jak tylko powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Morawiecki przyłączył się w organizowane przez niego działania. Wraz z przyjaciółmi drukował i rozdawał ulotki, wzywające do buntu, organizował demonstracje, a ostatecznie założył organizację podziemną Solidarność Walcząca, której członkowie walczyli z systemem z podz...

Witold Pilecki

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:22 | Sekcja: Historia Polski
Witold Pilecki

Historia polskiego bohatera, który, jako członek ruchu oporu, pozwolił się złapać nazistom i zamknąć w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zorganizował podziemie, po ucieczce przyłączył się do walk w ramach Powstania Warszawskiego, po wojnie w Polsce walczył ponownie – z postępującym totalitaryzmem, by ostatecznie otrzymać śmierć z...

Maksymilian Maria Kolbe

Zaktualizowano: 22.12.2016 05:39 | Sekcja: Historia Polski
Maksymilian Maria Kolbe

Krótki życiorys Maksymiliana Marii Kolbe, mnicha, uciekiniera, misjonarza, wynalazcy, założyciela klasztoru, dziennikarza i pracownika socjalnego, który bohatersko oddał życie za współwięźnia w obozie w Oświęcimiu, a przez papieża Jana Pawła II został jako męczennik miłości chrześcijańskiej wzniesiony na ołtarze.

Richard Glazar, jeden z tych, którzy powstali w Treblince

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:35 | Sekcja: Historia Czech
Richard Glazar, jeden z tych, którzy powstali w Treblince

Medalion czeskiego więźnia obozu zagłady w Treblince, który w 1943 roku, po udanym buncie, uciekł z łagru, dożył końca wojny, po sowieckiej okupacji wyjechał w 1968 roku do Szwajcarii, a swoje wspomnienia opisał w powieści Treblinka, slovo jak z dětské říkanky (Treblinka, słowo jakby z dziecięcej rymowanki).

Danuta Siedzikówna (1928-1946) „Inka“

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:29 | Sekcja: Historia Polski
Danuta Siedzikówna (1928-1946) „Inka“

Biografia opisuje najważniejsze wydarzenia z życia polskiej dziewczyny Danuty Siedzikówny, pseudonim "Inka", sanitariuszki 5. oddziału Wileńskiej Brygady AK, która brała udział w akcjach ruchu oporu przeciw nazistom i w powojennych akcjach przeciw władzy komunistycznej, za co w 1946 roku zapłaciła życiem.

Tadeusz Gajcy – poeta Powstania Warszawskiego

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:21 | Sekcja: Historia Polski
Tadeusz Gajcy – poeta Powstania Warszawskiego

„Było im dane doświadczenie śmierci, ale ich dusze tęskniły za życiem, przygodą, Bogiem i prawdą“. Biograficzny tekst o Tadeuszowi Gajcy, jednym z „pięknych dwudziestoletnich“ poetów, którzy z bronią w ręku przyłączyli się do Powstania Warszawskiego w 1944 roku i oddali życie za wolność Polski.

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:45 | Sekcja: Historia Polski
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja polska

Polska, po wyniszczających doświadczeniach II wojny światowej, była innym państwem niż to, które 1 i 17 września 1939 roku przyjęło wyzwanie dwóch imperium zła. Ocaliła swój honor. Tekst podsumowuje odważną walkę Polaków w latach 1938 – 1945.

Obcym we własnym państwie? – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:44 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym państwie? – refleksja polska

Czym jest patriotyzm? Czynnikiem integrującym, czy raczej czymś, co uniemożliwia harmonijne współistnienie? Jaka jest rola historii, mówienie o tym, co nas wyróżnia i oddziela, czy o tym, co nas łączy? Jesteśmy zobowiązani kłaść nacisk na wydarzenia narodowe, czy raczej międzynarodową koegzystencję na danym, określonym terytorium?

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:43 | Sekcja: Historia Polski
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja polska

Refleksje na temat polskiego komunizmu, różniącego się od warunków w Czechosłowacji i na Węgrzech. Wolność społeczna w komunistycznej Polsce była znacznie większa, niż w innych krajach Bloku wschodniego, przez względu na tradycję historyczną, wyjątkową pozycję Kościoła katolickiego w Polsce oraz pochodzenie polskich komunistów, których cz...

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja słowacka

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:43 | Sekcja: Historia Słowacji
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja słowacka

Świętowanie i zatracanie. Powstańcy i uroczystości Słowackiego powstania narodowego jako motywy oficjalnego upamiętnienia antyfaszystowskiego ruchu oporu. Uroczystości upamiętniające, będące ważną częścią kultury politycznej – kształtują to, co jest postrzegane jako społecznie ważne i korzystne. Oficjalny przebieg i uroczystości Słowackie...

Obcym we własnym państwie? – refleksja słowacka

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:42 | Sekcja: Historia Słowacji
Obcym we własnym państwie? – refleksja słowacka

Mniejszości narodowe jako ofiary polityki narodowościowej. O czesko-słowacko-węgierskich konfliktach w XX wieku. Tekst ma na celu pokazanie na wybranych przykładach z czesko-słowacko-węgierskich relacji mechanizmy funkcjonowania nacjonalistycznej polityki państwa, które to stały się niezbędną podstawą w postrzeganiu rzeczywistości społecz...

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:46 | Sekcja: Historia Węgier
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja węgierska

Tekst przedstawia życie codzienne w ustroju socjalistycznym na Węgrzech, w Polsce i Czechosłowacji, odkrywa procesy i zjawiska, które po upadku socjalizmu wciąż żyły w umysłach ludzi lub przeniknęły do świadomości społecznej. Przedstawia utrwalone zachowania stworzone przez system socjalistyczny po zmianie ustroju.

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja słowacka

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:41 | Sekcja: Historia Słowacji
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja słowacka

Tekst jest refleksją nad ceną ludzkiej wolności w państwie totalitarnym, autor, na podstawie wpisów do pamiętnika swojego dziadka z lat 1946 – 1969, rekapituluje podstawowe rysy rozwóju powojennej Czechosłowacji: od powojennej nadziei na swobodny rozwój, przez stłumienie wolności w okresie budowania systemu komunistycznego, aż po rozczaro...

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:40 | Sekcja: Historia Czech
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja czeska

Polemika z opinią, że Czesi są “narodem niewalczącym”, który w krytycznych momentach, kiedy trzeba bronić wolności i niepodległości państwa z bronią w ręku, wybiera raczej przedwczesną kapitulację... Tekst jest przede wszystkim przypomnieniem heroizmu i walki czechosłowackich spadochroniarzy w trakcie II wojny światowej, na terytorium Pro...

Obcym we własnym państwie? – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:39 | Sekcja: Historia Czech
Obcym we własnym państwie? – refleksja czeska

Podsumowanie historycznego formowania i rozwoju stosunków narodowych na terenie Czechosłowacji w dramatycznym XX wieku. Optyka tekstu dotyczy związków czesko-niemieckich – po powstaniu Republiki Czechosłowacji, po Monachium, w trakcie i po wojnie oraz po wypędzeniu Niemców – przedstawione są także relacje etniczne na Rusi Podkarpackiej or...

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja czeska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:38 | Sekcja: Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja czeska

To, co dziś uważamy za zupełną oczywistość, było aż do 1989 roku czechosłowackim obywatelom odmawiane. Tu nie gwarantowano swobód obywatelskich, religijnych, wolności podróżowania, przynależności politycznej, wyrażania opinii, dystrybuowania informacji, wolności zgromadzeń i słowa. Tekst podsumowuje konkretne przejawy ograniczania swobód ...

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT