Moderní-Dějiny.pl

Historia Czech

Polska okupacja ziemi cieszyńskiej – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska okupacja ziemi cieszyńskiej – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Henry Heitlinger wspomina okres swego dojrzewania w Trzyńcu. W okresie po zawarciu układu monachijskiego polski rząd skierował do rządu czechosłowackiego ultimatum, domagając się wydania ziemi cieszyńskiej, do której rościł sobie prawa. Henry Heitlinger opisuje w nim swoje przeżycia z czasów...

Kościół rzymskokatolicki w okresie normalizacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:33 | Sekcja: Historia Czech
Kościół rzymskokatolicki w okresie normalizacji

Artykuł poświęcony jest położeniu kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie normalizacji. Krótko opisuje stan, w jakim kościół znalazł się po okrutnych represjach w latach 50. Przedstawia okres rządów prezydenta Novotnego oraz przełomowy rok 1968, kiedy kościół żył w oczekiwaniu na poprawę stosunków z władzami państwowymi. Najważni...

CZECHOSŁOWACCY PILOCI W WALKACH NA FRONCIE ZACHODNIM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACCY PILOCI W WALKACH NA FRONCIE ZACHODNIM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Analiza we wstępie ukazuje rozwój czechosłowackich sił powietrznych i losy pilotów od pierwszej republiki przez Monachium oraz likwidację czechosłowackiej armii, aż do sytuacji, w której pragnienie walki z wrogiem nakazało wielu opuścić kraj i poszukiwać pracy za granicą. Podstawowa część pracy koncentruje się na udziale czechosłowackich ...

Pogrom Romów na ziemiach czeskich 1939-1945

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
Pogrom Romów na ziemiach czeskich 1939-1945

Prezentacja naukowa oparta na materiałach zgromadzonych przez Michala Schustera z Muzeum kultury romskiej, które zostały przygotowane na podstawie zbiorów i stałej ekspozycji Muzeum Romskiej kultury. Opisuje kolejne kroki podejmowane w ramach procesu prześladowania i stopniowej likwidacji czeskich Romów w czasie II wojny światowej. Prezen...

Powstanie i przemiany Żelaznej kurtyny

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie i przemiany Żelaznej kurtyny

Prezentacja naukowa poświęcona przemianom na terenie pogranicza Czechosłowacji i wolnego świata. Opisuje proces budowania „żelaznej kurtyny” przez reżim komunistyczny: powstanie pasm pogranicznych, zasieków z drutu pod wysokim napięciem, pól minowych oraz wykorzystywania tresowanych psów. Zawiera wiele fotografii z tamtego okresu oraz kop...

CZECHOSŁOWACJA PO LUTYM 1948 ROKU

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACJA PO LUTYM 1948 ROKU

Prezentacja dydaktyczna, która dokumentuje przemiany Czechosłowacji w państwo totalitarne po lutym 1948 roku. Tekst został uzupełniony szeregiem fotografii z tego okresu a fragmenty dokumentów archiwalnych poświęcają uwagę zmianom politycznym w tym czasie, służbom bezpieczeństwa, ekonomii i życiu społecznemu.

Dziesięć dni sierpnia 1968 w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
Dziesięć dni sierpnia 1968 w Czechosłowacji

Prezentacja, wykorzystując fotografie i urywki z prasy codziennej pochodzące z omawianego okresu, podaje podstawowe informacje o pierwszych dziesięciu dniach okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego. Prezentacja zalecana jest jako materiał uzupełniający przy pracy z kartami pracy czy prasą, do których odsyłamy w powiązany...

Reforma walutowa 1953

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
Reforma walutowa 1953

Prezentacja ukazuje jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w historii Czechosłowacji drugiej połowy XX wieku – reformę walutową z 1953r. Autor stara się przybliżyć nie tylko sam przebieg reformy, ale zwłaszcza to, co poprzedzało reformę oraz jej konsekwencje.

Jan Palach, Jan Zajíc i żywe pochodnie w krajach Europy Wschodniej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:42 | Sekcja: Historia Czech
Jan Palach, Jan Zajíc i żywe pochodnie w krajach Europy Wschodniej

Prezentacja w kontekście historycznym zajmuje się przyczynami i skutkami samospalenia Jana Palacha, Jana Zajíca i Evžena Plocka w Czechosłowacji, a także innymi przypadkami protestów absolutnych skierowanych przeciw komunistycznej niesprawiedliwości w krajach Bloku wschodniego. Całość uzupełniają fotografie, cytaty źródłowe, odniesienia d...

INTERNOWANIE CZESKICH BISKUPÓW W CZASACH KOMUNIZMU

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:42 | Sekcja: Historia Czech
INTERNOWANIE CZESKICH BISKUPÓW W CZASACH KOMUNIZMU

Prezentacja porusza powody, charakterystykę i cele internowania czeskich biskupów w szerszym kontekście antykościelnej walki Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Dostarcza podstawowy przegląd wydarzeń, danych biograficznych, fotografii poszczególnych miejsc i ludzi oraz odsyła do literatury przedmiotu.

Dzikie wysiedlenia a powojenne represje

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Dzikie wysiedlenia a powojenne represje

Zbiór kart pracy jest częścią zestawu materiałów edukacyjnych „Dzikie wysiedlenia – powojenne represje w lecie roku 1945.” Analiza wydarzeń, które rozegrały się bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej była w środowisku czeskim przez długi czas spychana na margines, dotyczy bowiem czasów niechlubnych i najbardziej wstydliwych w cał...

CZECHOSŁOWACKI KORPUS W ROSJI

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACKI KORPUS W ROSJI

Interpretacyjna prezentacja opisuje tworzenie się korpusu w carskiej Rosji, organizacyjne transformacje po rewolucji lutowej, bitwę pod Zborowem wraz z jego działaniami przeciw bolszewikom i słynny „anabasis” w kontekście historycznym.

Nie czekać, co zrobią oni. Historia jednego listu, który zmienił Czechosłowację

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:38 | Sekcja: Historia Czech
Nie czekać, co zrobią oni. Historia jednego listu, który zmienił Czechosłowację

Poniższe akapity podają krótki wstęp do tego, jak człowiek może zmienić się z całkiem niepozornego artysty i bohema w najważniejszą osobowość swojego kraju, w twórcę jego historii i wolności. Mężczyzna, który doznał tej tajemnej przemiany, właśnie dożywa siedemdziesiątych urodzin.

Zabiegi o normalizację, jej początki i oblicza

Zaktualizowano: 6.12.2012 01:23 | Sekcja: Historia Czech
Zabiegi o normalizację,  jej początki i oblicza

Prezentacja dydaktyczna "Náběh, początki i oblicza normalizacji" obejmuje okres od jesieni 1968r. do XIV zjazdu KPCz w maju 1971r. Prezentacja może służyć nauczycielom pomocą przy objaśnianiu terminu normalizacja i opisaniu podstawowych metod, za pomocą których konserwatywne skrzydło KPCz pod okiem Moskwy likwidowało wszelkie pozostałości...

Powstanie Czechosłowacji

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:07 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie Czechosłowacji

Zwięzła informacyjna prezentacja przedstawiająca dzieje walk o niezależną Czechosłowację. Oparta jest na studium doc. PhDr. Jan Galandauera, DrSc. „Rozpad monarchii austro-węgierskiej i nowy porządek polityczny Europy Środkowej“.

Czeskie powstanie narodowe w roku 1945

Zaktualizowano: 8.12.2012 21:36 | Sekcja: Historia Czech
Czeskie powstanie narodowe w roku 1945

Prezentacja dydaktyczna podaje podstawowe informacje dotyczące historii czeskiego powstania narodowego w maju 1945r. Opisuje akcje bojowe powstańców, własowców i wojsk alianckich oraz konsekwencje walk. Materiał jest odpowiednio uzupełniony źródłami oraz odesłaniami do literatury dotyczącej tematu.

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT