Moderní-Dějiny.pl

František Kolouch

Artykuły tego autora


Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Artykuł poświęcony jest sytuacji kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie Protektoratu Czech i Moraw. W skrócie opisuje stosunek Watykanu i papieża Piusa XI do Czechosłowacji w latach 1937-1938, a zwłaszcza w okresie podpisania układu monachijskiego. Artykuł traktuje także o prześladowaniach kościoła katolickiego w czasach protekt...

Kościół rzymskokatolicki w okresie normalizacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:33 | Sekcja: Historia Czech
Kościół rzymskokatolicki w okresie normalizacji

Artykuł poświęcony jest położeniu kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie normalizacji. Krótko opisuje stan, w jakim kościół znalazł się po okrutnych represjach w latach 50. Przedstawia okres rządów prezydenta Novotnego oraz przełomowy rok 1968, kiedy kościół żył w oczekiwaniu na poprawę stosunków z władzami państwowymi. Najważni...

INTERNOWANIE CZESKICH BISKUPÓW W CZASACH KOMUNIZMU

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:42 | Sekcja: Historia Czech
INTERNOWANIE CZESKICH BISKUPÓW W CZASACH KOMUNIZMU

Prezentacja porusza powody, charakterystykę i cele internowania czeskich biskupów w szerszym kontekście antykościelnej walki Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Dostarcza podstawowy przegląd wydarzeń, danych biograficznych, fotografii poszczególnych miejsc i ludzi oraz odsyła do literatury przedmiotu.

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2023 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT