Moderní-Dějiny.pl

Aktualności

Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:02 | Sekcja: Nauczanie
Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zestaw materiałów edukacyjnych, 12 analiz historycznych i 28 praktycznych arkuszy pracy dla uczniów i nauczycieli to efekt trzyletniego projektu PANT, wspieranego dotacjami z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF). Autorami poszczególnych rozdziałów na temat najnowszej historii państw Grupy Wyszehradzkiej są historycy, metodycy i...

Obcym we własnym państwie – Słowacy, Czesi, Węgrzy, Żydzi i Niemcy

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:15 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Obcym we własnym państwie – Słowacy, Czesi, Węgrzy, Żydzi i Niemcy

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym państwie? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autor, słowacki nauczyciel historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, map, fotografii i filmów animowa...

Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:17 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności?, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje konkretne zadania w oparciu o pracę z ówczesnymi fotografiami i tekstami dotyczącymi samospalenia...

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – migracje Polaków w latach 1939–1949

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:12 | Sekcja: Historia Polski
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – migracje Polaków w latach 1939–1949

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Człowiek na wojnie i wojna w człowieku, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje materiały źródłowe dotyczące wygnania, wysiedlenia i deportacji Polaków w trakcie II wojn...

Cena mojej wolności – Węgry i reżimy komunistyczne Europy Środkowej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:36 | Sekcja: Historia Węgier
Cena mojej wolności – Węgry i reżimy komunistyczne Europy Środkowej

Trzy arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Cena mojej wolności? Powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorzy, węgierscy nauczyciele historii, zawarli w nich konkretne zadania dla uczniów – pracę ze źródłami tekstowymi i graficznymi na temat przełomowych wydarzeń i okr...

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...

_Najnowsze artykuły

8.6.

Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zestaw materiałów edukacyjnych, 12 analiz historycznych i 28 praktycznych arkuszy pracy dla uczniów i nauczyci...
16.5.

Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Rozpad Monarchii Habsburgów postawił czeskich i polskich polityków przed pytaniem, w jaki sposób należy podzie...
15.5.

Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Arkusze ucznia prezentują fragmenty artykułów z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo....

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:03 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Rozpad Monarchii Habsburgów postawił czeskich i polskich polityków przed pytaniem, w jaki sposób należy podzielić Śląsk Cieszyński między dwa nowe państwa–sukcesorów. Zbiór arkuszy ucznia prezentuje kilka zadań, za pomocą których ...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja polska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:45 | Sekcja: Historia Polski
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja polska

Polska, po wyniszczających doświadczeniach II wojny światowej, była innym państwem niż to, które 1 i 17 września 1939 roku przyjęło wyzwanie dwóch imperium zła. Ocaliła swój honor. Tekst podsumowuje odważną walkę Polaków w latach ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2016 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT