Moderní-Dějiny.pl

Redakcja

Petr Šimíček

Petr Šimíček

W Gimnazjum Olgi Havlovej w Ostrawie-Porubie uczy historii na poziomie szkoły średniej. Od połowy lat 90. zajmuje się przygotowywaniem i kierowaniem seminariami na temat ,,Holokaust - rozczarowanie ludzkości'' i ,,Ludowo-demokratyczny reżim czechosłowacki w latach 50.'' Organizator konferencji dla uczniów szkół średnich w GOH a także współautor książki ,,Razem przez historię''. Członek grupy roboczej MŠMT dla nauczania historii. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia obywatelskiego PANT. Pełni rolę osoby kontaktowej przy moderacji rubryk Prezentacje, Historia dla nauczycieli, Źródła.

Jiří Sovadina

Jiří Sovadina

Nauczyciel historii w szkole średniej-Gimnazjum Olgi Havlovej w Ostrawie-Porubie. Odpowiedzialny za przeprowadzanie i przewodnictwo podczas seminariów na temat: ,,Stosunki międzynarodowe w czasach zimnej wojny'' oraz ,,Konflikt na terenie Azji''. To również organizator konferencji dla uczniów szkół średnich w GOH a także współautor książki ,,Razem przez historię''. Jest członkiem Stowarzyszenia obywatelskiego PANT. Pełni funkcję redaktora naczelnego i zarazem osoby kontaktowej rubryk portalu: Aktualności, Źródła.

Petr Pánek

Petr Pánek

Działalność przedsiębiorcza była treścią jego pracy od roku 1990. Założył i zbudował spółkę, która w swym zakresie wśród konkurencyjnych firm krajowych i zagranicznych zapewniła sobie miejsce wśród największych i najbardziej zyskowych firm na rynku Czech i Słowacji. W 2005 roku sprzedał swe udziały akcyjne, po czym swoje działanie przeniósł poza sektor przedsiębiorczy. Jest prezesem Stowarzyszenia obywatelskiego PANT. W ramach portalu na jego głowie są sprawy związane z organizacją, ekonomią, marketingiem i reklamą.

Michaela Máchová

Monika Horsáková

Beáta Barlová

Beáta Barlová

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2018 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT