Moderní-Dějiny.pl

Historycy dla nauczycieli

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:51 | Sekcja: Historia Węgier
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja węgierska

Praca ma na celu opisanie wspólnych i indywidualnych rysów węgierskiej historii oraz polskich, czeskich i słowackich wydarzeń na chwilę przed II wojną światową i podczas niej. Celem pracy jest przede wszystkim analiza sytuacji i uczuć zwykłego człowieka w duchu historii mówionej, przy czym w centrum uwagi są wydarzenia węgierskie – w kont...

Obcym we własnym państwie? – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:50 | Sekcja: Historia Węgier
Obcym we własnym państwie? – refleksja węgierska

Podsumowanie istotnych wydarzeń politycznych XX wieku w przestrzeni Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia statusu mniejszości narodowych. Autor śledzi narodowościową sytuację po upadku monarchii austrowęgierskiej, w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i po niej, w czasie sowietyzacji krajów środko...

Kobiety dysydentki

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Czech
Kobiety dysydentki

Tekst analizuje, w jakim stopniu kobiety uczestniczyły w działaniach opozycji skierowanej przeciwko reżimowi (zwłaszcza w środowisku najbardziej znanej niezależnej inicjatywy, Karty 77) w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz poszukuje powodów, dla których w środowisku dysydentów praktycznie nie debatowano krytycznie o...

Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Kościół katolicki w okresie protektoratu - ruch oporu i cierpienie

Artykuł poświęcony jest sytuacji kościoła katolickiego w Czechosłowacji w okresie Protektoratu Czech i Moraw. W skrócie opisuje stosunek Watykanu i papieża Piusa XI do Czechosłowacji w latach 1937-1938, a zwłaszcza w okresie podpisania układu monachijskiego. Artykuł traktuje także o prześladowaniach kościoła katolickiego w czasach protekt...

Karny obóz pracy w kopalni uranu 1949-1961

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:34 | Sekcja: Historia Czech
Karny obóz pracy w kopalni uranu 1949-1961

Dla totalitarnego reżimu komunistycznego w jego początkowej fazie istnienie karnych obozów pracy stało się jednym ze skuteczniejszych narzędzi terroru wobec własnych obywateli.Niniejsza praca podsumowuje podstawowe informacje na temat tworzenia, funkcjonowania i rodzajów czechosłowackich obozów w kopalniach uranu w latach 1949–1961.

Ostrawa jako miejsce ucieczki uchodźców z niemieckiego i polskiego zaboru jesienią roku 1938

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Ostrawa jako miejsce ucieczki uchodźców z niemieckiego i polskiego zaboru jesienią roku 1938

Wnikliwa praca historyczna opowiadająca o skutkach zaboru ziem czechosłowackich przez Polskę i Niemcy po podpisaniu porozumienia w Monachium. Opis wydarzeń, które wyraźnie wpłynęły na zmianę życia codziennego ludzi w rejonie ostrawskim, a to nie tylko w zabranych miastach i wsiach, ale również w samej Ostrawie. 

Faktycznie jedynie ekscesy? Czystki narodowe na ziemiach czeskich po maju 1945

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Faktycznie jedynie ekscesy? Czystki narodowe na ziemiach czeskich po maju 1945

Tekst historyka Macieja Spurnego ze stowarzyszenia ANTIKOMPLEX poświęcony zagadnieniu represji w pierwszych miesiącach po wojnie na obszarze Czechosłowacji. Niniejszy tekst nie ma na celu przedstawienia bilansu aktów przemocy, do których dochodziło na ziemiach czeskich w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny. Zestawienie takie, mimo ...

„Dubčekowi śliwowicę, Breżniewowi w mózgownicę”

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Czech
„Dubčekowi śliwowicę, Breżniewowi w mózgownicę”

Kiedy 21 sierpnia 1968 Czechosłowację najechały wojska Układu warszawskiego, zszokowani ludzie reagowali różnie. Niektórzy postawili się przeciwko czołgom, inni starali się z żołnierzami dyskutować, wielu płakało. Ale pojawiła się jeszcze jedna reakcja – humor”. Artykuł Pavlíny Kourovej o spontanicznej reakcji czechosłowackiej opinii publ...

Punkt zwrotny. Polityczno-historyczna refleksja roku 1968 w Czechosłowacji i Europie Środkowej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:38 | Sekcja: Historia Czech
Punkt zwrotny. Polityczno-historyczna refleksja roku 1968 w Czechosłowacji i Europie Środkowej

Wydarzenia czechosłowackiego roku 1968 są słusznie uważane za przełomowy moment w ewolucji systemów politycznych socjalizmu państwowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w charakterze ruchów opozycyjnych wewnątrz tych krajów. Autor w niniejszym opracowaniu podejmuje próbę scharakteryzowania wpływu „lekcji Praskiej wiosny” na myślenie ...

Czeskie powstanie narodowe w maju 1945r.

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Czech
Czeskie powstanie narodowe w maju 1945r.

Studium przedstawia przygotowania i przebieg czeskiego powstania majowego w 1945r., daje podstawowy przegląd działań powstańczych oraz operacji bojowych wojsk alianckich na terytorium czeskim z uwzględnieniem znaczącej roli Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. Podsumowuje również konsekwencje czeskiego powstania narodowego.

Mocarstwa i rozpad Austro-Węgier

Zaktualizowano: 8.12.2012 21:36 | Sekcja: Historia Węgier
Mocarstwa i rozpad Austro-Węgier

Rozwój stanowisk zachodnioeuropejskich mocarstw, Rosji i Stanów Zjednoczonych w kwestii przyszłości Austro-Węgier i porządku terytorialnego w Europie Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach. Tym tematem zajmuje się w swym artykule Ignác Romsics, znany węgierski historyk.

Dwa spojrzenia na Słowackie Powstanie Narodowe (SPN) – analiza źródeł historycznych

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Słowacji
Dwa spojrzenia na Słowackie Powstanie Narodowe (SPN) – analiza źródeł historycznych

Źródła historyczne dla uczniów do tematu Republika Słowacka w latach 1939-1945, są uzupełnione o pytania i instrukcje, dzięki którym uczniowie mogą pracować. W pierwszej części są źródła dotyczące ruchu oporu i Słowackiego Powstania Narodowego, w drugie źródła dotyczące kwestii żydowskiej.

Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej i nowy podział polityczny przestrzeni środkowoeuropejskiej

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Czech
Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej i nowy podział polityczny przestrzeni środkowoeuropejskiej

Tekst analizuje podstawy i formowanie czechosłowackich działań zagranicznych podczas I wojny światowej, śledzi rozwój wyobrażeń o kształcie czechosłowackiej państwowości po porażce i rozpadzie Austro-Węgier, w kontekście międzynarodowym rekapituluje podstawowe wydarzenia, które doprowadziły do powstania Republiki Czechosłowackiej (RCS).

Budapeszt '56

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Węgier
Budapeszt '56

Instytut Pamięci Narodowej - Losy Polaków i Węgrów splatały się w historii wielokrotnie. W tej nieodległej (1944–1989), gdy oba państwa nie z własnej woli znalazły się w strefie sowieckich wpływów i dominacji, wyjątkowo mocno. Wspólnota losów obu narodów widoczna była szczególnie jesienią 1956 roku. Wydarzenia w Warszawie i Budapeszcie, r...

Powstanie Warszawskie

Zaktualizowano: 8.12.2012 21:36 | Sekcja: Historia Polski
Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Stanowiło ono kulminacyjny moment olbrzymiej operacji zbrojnej Armii Krajowej - akcji „Burza”, która od stycznia do listopada 1944 r. objęła większość ziem II Rzeczypospolitej.

Stalin a Powstanie Warszawskie - Próba interpretacji

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:09 | Sekcja: Historia Polski
Stalin a Powstanie Warszawskie - Próba interpretacji

Stosunek Stalina do Powstania Warszawskiego wpisuje się w znacznie szerszy kontekst nie tylko jego polityki wobec Polski i Polaków, ale i całej globalnej strategii Związku Sowieckiego, której krańcowe cele - podbój Europy, a później i świata - pozostawały niezmienne przez cały okres jego istnienia, od Lenina i Trockiego po Gorbaczowa.

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2023 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT