Moderní-Dějiny.pl

Historia Polski

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Zaktualizowano: 4.1.2017 09:39 | Sekcja: Historia Polski
Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która włączyła się w walkę z nazizmem w szeregach ruchu oporu, działała w powojennej walce z reżimem komunistycznym w Polsce, za co została skazana i zamordowana w roku 1946.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Zaktualizowano: 4.1.2017 09:37 | Sekcja: Historia Polski
Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał życie za życie współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Poszczególne zadania są stworzone na podstawie ówczesnych źródeł i biografii Kolbe.

Kornel Morawiecki i Solidarność Walcząca

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:26 | Sekcja: Historia Polski
Kornel Morawiecki i Solidarność Walcząca

Karta ucznia poświęcona działalności i postaci Solidarności Walczącej, najbardziej walecznej, najlepiej zakonspirowanej, a także najsprawniej działającej organizacji, która sprawiła władzy komunistycznej najwięcej kłopotów. W zadaniach dla ucznia wykorzystano ówczesne teksty i źródła ikoniczne.

Powstanie Warszawskie, Tadeusz Gajcy i młodzi walczący

Zaktualizowano: 26.12.2016 11:51 | Sekcja: Historia Polski
Powstanie Warszawskie, Tadeusz Gajcy i młodzi walczący

Karta ucznia przybliża losy polskiego poety w kontekście walki i ruchu oporu Powstania Warszawskiego. W Karcie znajduje się wiele różnorodnych zadań do pracy, opracowanych przy udziale historycznych materiałów źródłowych – tekstów, wierszy, fotografii czy zdjęciami miejsc pamiątkowych.

Podwójna walka Witolda Pileckiego

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:29 | Sekcja: Historia Polski
Podwójna walka Witolda Pileckiego

Karta ucznia zawiera wybór źródeł, tekstów i fotografii, dokumentujących losy polskiego bohatera wojennego, zamordowanego po wojnie przez komunistów, pozwala śledzić jego działania i ideały w walce przeciw dwóm ustrojom totalitarnym, a także stawia pytania o sens powrotu i przypominania tego typu historii.

Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:03 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Rozpad Monarchii Habsburgów postawił czeskich i polskich polityków przed pytaniem, w jaki sposób należy podzielić Śląsk Cieszyński między dwa nowe państwa–sukcesorów. Zbiór arkuszy ucznia prezentuje kilka zadań, za pomocą których uczniowie, w oparciu o teksty źródłowe lub ilustracje, zrozumieją „kwestię cieszyńską”, jej rozwiązanie i dzis...

Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:10 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z historycznymi fotografiami i artykułami z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo, których analiza pomoże uczniom zrozumieć, jak czechosłowacka propaganda wyjaśniała ówczesnym czytelnikom protesty wobec reżimu w sąsiedniej Polsce.

Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:57 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Po upadku drugiej Republiki Czechosłowackiej i okupacji pozostałych ziem czeskich przez III Rzeszę, 15 marca 1938 obywatele czechosłowaccy zaczynają uciekać do Polski, by brać udział w międzynarodowej walce o przywrócenie Czechosłowacji. Arkusze ucznia zawierają pytania i zadania do dwóch świadectw świadków oraz pracę z mapami.

Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Zaktualizowano: 26.12.2016 11:51 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Jaka jest cena mojej wolności – Ryszard Siwiec i Jan Palach

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności?, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje konkretne zadania w oparciu o pracę z ówczesnymi fotografiami i tekstami dotyczącymi samospalenia...

Jaka jest cena mojej wolności – opozycja demokratyczna w Polsce w latach 70. XX wieku

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:16 | Sekcja: Historia Polski
Jaka jest cena mojej wolności – opozycja demokratyczna w Polsce w latach 70. XX wieku

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności?, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje trzy grupy źródeł i zadania dla uczniów na temat opozycji wobec reżimu w komunistycznym PRL lat 7...

Solidarność walcząca – podziemna poczta z czasu stanu wojennego

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:16 | Sekcja: Historia Polski
Solidarność walcząca – podziemna poczta z czasu stanu wojennego

W tym arkuszu ucznia autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje unikalne źródła historyczne – zbiór znaczków pocztowych polskiego podziemia, wydanych 13 grudnia 1986 roku z okazji 5 rocznicy wydarzeń roku 1981. Materiał uzupełniają zadania ułatwiające interpretację symbolicznego przekazu tych znaczków.

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – migracje Polaków w latach 1939–1949

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:35 | Sekcja: Historia Polski
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – migracje Polaków w latach 1939–1949

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Człowiek na wojnie i wojna w człowieku, które powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje materiały źródłowe dotyczące wygnania, wysiedlenia i deportacji Polaków w trakcie II wojn...

Obcym we własnym kraju – Operacja „Wisła”

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:48 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – Operacja „Wisła”

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczycielka historii, prezentuje materiały źródłowe dotyczące wysiedlenia Ukraińców z południowo–wschodniej Polski w ...

Fragmenty z przesłania Ryszarda Siwca

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Polski
Fragmenty z przesłania Ryszarda Siwca

Karta pracy, stanowiąca część prezentacji dydaktycznej Żywa pochodnia – Ryszard Siwiec, zawiera fragmenty z opublikowanego zapisu nagrania na taśmie magnetofonowej przesłania Ryszarda Siwca. Niezwykle emocjonalny, apelatywny tekst, będący oskarżeniem praktyk totalitarnych i reakcją na okupację Czechosłowacji w 1968r., uzupełniony kilkoma ...

Powstanie Warszawskie - scenariusz lekcji

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:07 | Sekcja: Historia Polski
Powstanie Warszawskie - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji dla tematu najważniejsze wydarzenia ruchu oporu w krajach V4 podczas II wojny światowej.

Wspomnienia Samuela Putermana z getta warszawskiego

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:13 | Sekcja: Historia Polski
Wspomnienia Samuela Putermana z getta warszawskiego

Materiał dla uczniów - test wspomnień mieszkańca getta żydowskiego w Warszawie Samuela Putermana zawierający zdjęcia historyczne. Medalion autora wspomnień, pytania dla uczniów, linki do materiłów o historii getta warszawskiego. Materiał w języku czeskim i polskim.

_Współpraca

Instytut Pamięci NarodowejInstitute of History of SASTörténelemtanárok EgyleteCzeskie Centrum WarszawaPrzystanek HistoriaUSC Shoah FoundationYad VashemInstytut Polski w Pradze
Więcej...

_PREZENTACJE

Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Zaktualizowano: 17.5.2015 11:11 | Sekcja: Historia Polski
Obcym we własnym kraju – marzec 1968

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Obcym we własnym kraju? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, polska metodyk i nauczyci...

_KARTY ĆWICZEŃ

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastano...

_HISTORYCY DLA NAUCZYCIELI

Heliodor Pika

Zaktualizowano: 26.12.2016 08:08 | Sekcja: Historia Czech
Heliodor Pika

Życiowa historia generała Heliodora Piki to opowieść o odważnym człowieku, który nie zdradził swoich ideałów, nigdy nie sprzeniewierzył się swoim zasadom. Jest to historia dumnego i odważnego mężczyzny, który do ostatniej sekundy ...

_ŹRÓDŁA

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierski...

 
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT