Moderní-Dějiny.pl

Beáta Barlová

Artykuły tego autora


Jaka jest cena mojej wolności – reżimy komunistyczne Europy Środkowej

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:56 | Sekcja: Europa i Świat
Jaka jest cena mojej wolności – reżimy komunistyczne Europy Środkowej

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, słowacka nauczycielka historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, pamiętnika, fotografii i...

Wolność wolności nie równa

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:54 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Wolność wolności nie równa

Arkusz ucznia stanowi uzupełnienie tekstów historyków do tematu Jaka jest cena mojej wolności? Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorka, słowacka nauczycielka historii, prezentuje zadania dla uczniów – na podstawie ówczesnych tekstów, fotografii i anegdot dotyczący...

Powstańcy i obchody Słowackiego Powstania Narodowego jako obiekty oficjalnego upamiętnienia antyfaszystowskiego oporu

Zaktualizowano: 17.5.2015 15:00 | Sekcja: Historia Słowacji
Powstańcy i obchody Słowackiego Powstania Narodowego jako obiekty oficjalnego upamiętnienia antyfaszystowskiego oporu

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Człowiek na wojnie i wojna w człowieku. Powstały w ramach międzynarodowego projektu z udziałem czterech krajów i są opublikowane na naszym portalu. Autorzy, słowaccy nauczyciele historii, prezentują zadania dla uczniów zawierające ówczesne teksty, fotografie i karykatur...

Republika Słowacka (RS) w latach 1939-1945 i Słowackie Powstanie Narodowe (SPN)

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Słowacji
Republika Słowacka (RS) w latach 1939-1945 i Słowackie Powstanie Narodowe (SPN)

Prezentacja poświęcona jest stosunkom politycznym i gospodarczym w Republice Słowackiej w latach 1939-1945. Państwo to wprawdzie powstało i rozwijało się jako formalnie samodzielne, lecz w rzeczywistości z różnych względów było właściwie satelitą nazistowskich Niemiec.

Dwa spojrzenia na Słowackie Powstanie Narodowe (SPN) – analiza źródeł historycznych

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Słowacji
Dwa spojrzenia na Słowackie Powstanie Narodowe (SPN) – analiza źródeł historycznych

Źródła historyczne dla uczniów do tematu Republika Słowacka w latach 1939-1945, są uzupełnione o pytania i instrukcje, dzięki którym uczniowie mogą pracować. W pierwszej części są źródła dotyczące ruchu oporu i Słowackiego Powstania Narodowego, w drugie źródła dotyczące kwestii żydowskiej.

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT