Moderní-Dějiny.pl

Marcel Mahdal

Artykuły tego autora


Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Zaktualizowano: 20.5.2015 07:57 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska jako ostoja uchodźców z Protektoratu

Po upadku drugiej Republiki Czechosłowackiej i okupacji pozostałych ziem czeskich przez III Rzeszę, 15 marca 1938 obywatele czechosłowaccy zaczynają uciekać do Polski, by brać udział w międzynarodowej walce o przywrócenie Czechosłowacji. Arkusze ucznia zawierają pytania i zadania do dwóch świadectw świadków oraz pracę z mapami.

Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Wyzwoleni w Czechosłowacji – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Halina Elczewska, Judit Révész, Antoni Adamowicz i Pynches Narwa opowiadają o zakończeniu wojny i o swoim wyzwoleniu. Są to świadkowie tamtych czasów narodowości polskiej i węgierskiej, łączy ich jednak to, że wolność zastała ich wszystkich na terytorium czeskim.

Z Polski na Węgry - Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:36 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Z Polski na Węgry - Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Stanisław Fraczysty i Magdalena Sedláková opisują swoją ucieczkę na Węgry. Po zaatakowaniu przez Niemcy i ZSRR Polska stała się miejscem, z którego uciekali liczni uchodźcy. Wielu z nich wybrało za cel ucieczki Węgry, w szczególności Budapeszt. Wydawało się, że nie grozi im tam żadne niebezp...

Losy Romów – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:36 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Losy Romów – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Władysław Guman, Anna Kwiatkowska i Marianna Koniak opisują swoje wojenne losy. Rozmowy łączy temat nazistowskiego ludobójstwa  Romów, określanego w języku romskim „Porajmos“. Kolejnym elementem łączącym jest fakt, że są to Romowie polscy.

Ostrzeżenie – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech, Historia Węgier
Ostrzeżenie – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Karel Borský opisuje swoją ucieczkę z Polski do ZSRR, dokąd uciekł ze zlikwidowanego, niedokończonego obozu w Nisku nad Sanem, jednego z pierwszych projektów, w których osobiście uczestniczył Adolf Eichmann. Lajos Erdélyi mówi we wspomnieniach o ostrzeżeniu o masowych morderstwach, przekazan...

Ucieczki do Polski - Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Ucieczki do Polski - Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Artur Radvanský, Miklós Rozner i Jan Orlík wspominają emigrację do Polski. Podobnie jak inni uciekinierzy, uciekli oni przed okupacją nazistowską do świata, który jeszcze przez chwilę był światem, w którym panowała większa wolność. By przedostać się do Polski nieprzypadkowo wybrali ziemię os...

Polska okupacja ziemi cieszyńskiej – Wspólna granica, wspólne historie

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:35 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Polska okupacja ziemi cieszyńskiej – Wspólna granica, wspólne historie

Proponujemy Państwu krótki film wideo, w którym Henry Heitlinger wspomina okres swego dojrzewania w Trzyńcu. W okresie po zawarciu układu monachijskiego polski rząd skierował do rządu czechosłowackiego ultimatum, domagając się wydania ziemi cieszyńskiej, do której rościł sobie prawa. Henry Heitlinger opisuje w nim swoje przeżycia z czasów...

Powstanie Czechosłowacji – analiza źródeł historycznych

Zaktualizowano: 2.12.2012 16:22 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie Czechosłowacji – analiza źródeł historycznych

Roboczy materiał daje uczniom i studentom możliwość pracować z czeskimi dokumentami dotyczącymi zaniku Austro-Węgier i powstania Czechosłowacji. Chodzi o analizę i interpretację artykułu prasowego i plakatu propagandowego wzywającego Czechów i Słowaków w USA do wstąpienia do legionów czechosłowackich.

Powrót czeskich delegatów ze Szwajcarii

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:07 | Sekcja: Historia Czech
Powrót czeskich delegatów ze Szwajcarii

Wiadomość „Lidových novin” („Gazeta Ludowa”) o zebraniu Rady Narodowej, które odbyło się 5 listopada i o powrocie delegacji na czele z K. Kramářem z rozmów z E. Benešem w Genewie. Tekst źródła historycznego opisuje sytuację w Pradze bezpośrednio po ogłoszeniu Czechosłowacji, kiedy krajowi politycy i opinia publiczna nie byli dostatecznie ...

Powstanie Czechosłowacji

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:07 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie Czechosłowacji

Zwięzła informacyjna prezentacja przedstawiająca dzieje walk o niezależną Czechosłowację. Oparta jest na studium doc. PhDr. Jan Galandauera, DrSc. „Rozpad monarchii austro-węgierskiej i nowy porządek polityczny Europy Środkowej“.

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT