Moderní-Dějiny.pl

Jiří Sovadina

Jiří Sovadina

Nauczyciel historii w szkole średniej-Gimnazjum Olgi Havlovej w Ostrawie-Porubie. Odpowiedzialny za przeprowadzanie i przewodnictwo podczas seminariów na temat: ,,Stosunki międzynarodowe w czasach zimnej wojny'' oraz ,,Konflikt na terenie Azji''. To również organizator konferencji dla uczniów szkół średnich w GOH a także współautor książki ,,Razem przez historię''. Jest członkiem Stowarzyszenia obywatelskiego PANT. Pełni funkcję redaktora naczelnego i zarazem osoby kontaktowej rubryk portalu: Aktualności, Źródła.

Artykuły tego autora


"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Zaktualizowano: 27.2.2017 20:45 | Sekcja: Historia Czech
"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania żelaznej kurtyny w latach 70. i 80. XX wieku. Materiał przedstawi uczniom teksty, na podstawie których mogą się zastanowić, dlaczego niektórzy ludzie postępowali w ten sposób w okresie normalizacji, jakie ponosili ryzyko i co był...

Znaczenie czynu Jana Palacha we wspomnieniach świadków

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:34 | Sekcja: Historia Czech
Znaczenie czynu Jana Palacha we wspomnieniach świadków

Karta ucznia pomaga, przy wykorzystaniu tekstów różnych autorów i źródeł, zastanowić się nad sensem czynu Jana Palacha, jego ideach i postawie, które mogą być dla nas i naszego życia inspiracją nawet dziś.

Kornel Morawiecki i Solidarność Walcząca

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:26 | Sekcja: Historia Polski
Kornel Morawiecki i Solidarność Walcząca

Karta ucznia poświęcona działalności i postaci Solidarności Walczącej, najbardziej walecznej, najlepiej zakonspirowanej, a także najsprawniej działającej organizacji, która sprawiła władzy komunistycznej najwięcej kłopotów. W zadaniach dla ucznia wykorzystano ówczesne teksty i źródła ikoniczne.

Kim był Helidor Píka?

Zaktualizowano: 4.1.2017 09:38 | Sekcja: Historia Czech
Kim był Helidor Píka?

Zbiór zadań dla uczniów dotyczące postaci niezwykłego żołnierza, dyplomaty i patrioty, generała dywizji, bohatera zagranicznego ruchu oporu II wojny światowej, bezprawnie zamordowanego w okresie pierwszej fali komunistycznego terroru w po lutowej Czechosłowacji.

Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:12 | Sekcja: Historia Węgier, Historia Czech
Węgierskie powstanie w 1956 roku w prasie czechosłowackiej

Arkusze ucznia prezentują fragmenty artykułów z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo. Ich interpretacja pomoże uczniom dowiedzieć się, w jaki sposób czechosłowacka propaganda wyjaśniała czytelnikom protesty i rewolucję na Węgrzech. A także zastanowić, dlaczego w 1956 roku nie doszło do powstania również w Czechosł...

Spojrzenia na „dzikie wysiedlenie“ w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:12 | Sekcja: Historia Czech
Spojrzenia na „dzikie wysiedlenie“ w Czechosłowacji

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z różnymi rodzajami źródeł na temat powojennej przemocy wobec Niemców w Czechosłowacji w lecie 1945 roku. Nie brak interpretacji fotografii i źródeł pisanych, a także zadania sformułowania tekstu na tablicę pamiątkową dla ofiar powojennej przemocy.

Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:10 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Obraz przebiegu protestów w Poznaniu w prasie czechosłowackiej

Praktyczne metodyczne materiały do przeprowadzenia warsztatów, dotyczące pracy z historycznymi fotografiami i artykułami z dziennika Komunistycznej Partii Czechosłowacji pt. Rudé právo, których analiza pomoże uczniom zrozumieć, jak czechosłowacka propaganda wyjaśniała ówczesnym czytelnikom protesty wobec reżimu w sąsiedniej Polsce.

Powstanie i przemiany Żelaznej kurtyny

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
Powstanie i przemiany Żelaznej kurtyny

Prezentacja naukowa poświęcona przemianom na terenie pogranicza Czechosłowacji i wolnego świata. Opisuje proces budowania „żelaznej kurtyny” przez reżim komunistyczny: powstanie pasm pogranicznych, zasieków z drutu pod wysokim napięciem, pól minowych oraz wykorzystywania tresowanych psów. Zawiera wiele fotografii z tamtego okresu oraz kop...

KRYZYS W BLOKU WSCHODNIM

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:44 | Sekcja: Europa i Świat
KRYZYS W BLOKU WSCHODNIM

Prezentacja dydaktyczna poświęcona kryzysom w bloku wschodnim. Zwięźle opisuje konflikt radziecko-jugosłowiański, reformę walutową w Czechosłowacji, przemówienie Chruszczowa podczas XX Zjazdu, polskie i Węgierskie wydarznia 1956 roku oraz konflikt sowiecko-chiński. 

Dziesięć dni sierpnia 1968 w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:43 | Sekcja: Historia Czech
Dziesięć dni sierpnia 1968 w Czechosłowacji

Prezentacja, wykorzystując fotografie i urywki z prasy codziennej pochodzące z omawianego okresu, podaje podstawowe informacje o pierwszych dziesięciu dniach okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego. Prezentacja zalecana jest jako materiał uzupełniający przy pracy z kartami pracy czy prasą, do których odsyłamy w powiązany...

Dzikie wysiedlenia a powojenne represje

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:41 | Sekcja: Historia Czech
Dzikie wysiedlenia a powojenne represje

Zbiór kart pracy jest częścią zestawu materiałów edukacyjnych „Dzikie wysiedlenia – powojenne represje w lecie roku 1945.” Analiza wydarzeń, które rozegrały się bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej była w środowisku czeskim przez długi czas spychana na margines, dotyczy bowiem czasów niechlubnych i najbardziej wstydliwych w cał...

CZECHOSŁOWACKI KORPUS W ROSJI

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Czech
CZECHOSŁOWACKI KORPUS W ROSJI

Interpretacyjna prezentacja opisuje tworzenie się korpusu w carskiej Rosji, organizacyjne transformacje po rewolucji lutowej, bitwę pod Zborowem wraz z jego działaniami przeciw bolszewikom i słynny „anabasis” w kontekście historycznym.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zaktualizowano: 6.12.2012 01:32 | Sekcja: Europa i Świat
Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Europy. Materiał zawiera teksty, mapy, karykatury i fotografie wraz z towarzyszącymi im pytaniami. Karty pracy można wykorzystać jako cały zestaw lub też pojedynczo.

Odwet w Czechosłowacji

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Czech
Odwet w Czechosłowacji

Zestaw kart pracy na temat powojennego odwetu. Część pierwsza polega na pracy z fotografiami z tego okresu. Część druga poświęcona jest wysiedleniu Niemców z terenów Czechosłowacji. Wykorzystując krótkie fragmenty tekstów historiograficznych oraz wspomnienia świadków, za pomocą analitycznych pytań należy omówić problematykę wysiedleń.

Fragmenty z przesłania Ryszarda Siwca

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Polski
Fragmenty z przesłania Ryszarda Siwca

Karta pracy, stanowiąca część prezentacji dydaktycznej Żywa pochodnia – Ryszard Siwiec, zawiera fragmenty z opublikowanego zapisu nagrania na taśmie magnetofonowej przesłania Ryszarda Siwca. Niezwykle emocjonalny, apelatywny tekst, będący oskarżeniem praktyk totalitarnych i reakcją na okupację Czechosłowacji w 1968r., uzupełniony kilkoma ...

ŻYWA POCHODNIA – Ryszard Siwiec

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:37 | Sekcja: Historia Polski
ŻYWA POCHODNIA – Ryszard Siwiec

Prezentacja dydaktyczna została przygotowana z okazji rocznicy bohaterskiego czynu Polaka Ryszarda Siwca, który 8 września 1968r. dokonał samospalenia w proteście przeciwko praktykom totalitarnym komunistów i inwazji na Czechosłowację. Prezentacja poświęcona jest motywom samospalenia, zawiera cytaty z przesłania Ryszarda Siwca oraz zagadn...

Koleje

Zaktualizowano: 6.12.2012 01:24 | Sekcja: Europa i Świat
Koleje

Warsztaty dla uczniów poświęcone fenomenowi kolei w XX wieku. Tekst podzielony jest na dwie części, pierwsza zawiera urywek tekstu z XIX wieku, opisujący wynalazek maszyny parowej jako pochwałę dla kreatywności człowieka. Druga część ukazuje koleje w kontraście z ich niewłaściwym wykorzystaniem podczas masowych transportów więźniów do sow...

Zabiegi o normalizację, jej początki i oblicza

Zaktualizowano: 6.12.2012 01:23 | Sekcja: Historia Czech
Zabiegi o normalizację,  jej początki i oblicza

Prezentacja dydaktyczna "Náběh, początki i oblicza normalizacji" obejmuje okres od jesieni 1968r. do XIV zjazdu KPCz w maju 1971r. Prezentacja może służyć nauczycielom pomocą przy objaśnianiu terminu normalizacja i opisaniu podstawowych metod, za pomocą których konserwatywne skrzydło KPCz pod okiem Moskwy likwidowało wszelkie pozostałości...

Umowa bożonarodzeniowa (25. 12. 1943)

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:08 | Sekcja: Historia Słowacji
Umowa bożonarodzeniowa (25. 12. 1943)

W ciągu 1943 roku było jasne ponad wszystko, że jeżeli ruch oporu na Słowacji chce odnieść wyraźniejszy sukces, musi połączyć swe siły. Komunistyczny ruch oporu oraz członkowie ruchu sympatyzujący z rządem czechosł. w Londynie musieli uzgodnić dalsze wspólne działania wobec sił nazistowskich. Najważniejszym krokiem było powołanie nielegal...

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT