Moderní-Dějiny.pl

Petr Šimíček

Petr Šimíček

W Gimnazjum Olgi Havlovej w Ostrawie-Porubie uczy historii na poziomie szkoły średniej. Od połowy lat 90. zajmuje się przygotowywaniem i kierowaniem seminariami na temat ,,Holokaust - rozczarowanie ludzkości'' i ,,Ludowo-demokratyczny reżim czechosłowacki w latach 50.'' Organizator konferencji dla uczniów szkół średnich w GOH a także współautor książki ,,Razem przez historię''. Członek grupy roboczej MŠMT dla nauczania historii. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia obywatelskiego PANT. Pełni rolę osoby kontaktowej przy moderacji rubryk Prezentacje, Historia dla nauczycieli, Źródła.

Artykuły tego autora


Obraz Tomáša Garrigue Masaryka w czeskiej historii

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:01 | Sekcja: Historia Czech
Obraz Tomáša Garrigue Masaryka w czeskiej historii

Zbiór kart ucznia koncentruje się na sposobie postrzegania i ocenie T. G. M. W różnych momentach czeskiej historii, za pomocą tekstów historycznych, źródeł uczniowie mogą sami ocenić zmianę postrzegania Masaryka przez poszczególne reżimy, powstanie jego „mitu“ i poszczególnych „anty mitów“.

Świadectwo Richarda Glazara, pamięć i przemiana miejsca śmierci

Zaktualizowano: 27.12.2016 07:52 | Sekcja: Historia Czech
Świadectwo Richarda Glazara, pamięć i przemiana miejsca śmierci

Karta ucznia zawiera kilka zadań, które za pomocą tekstów historycznych, wspomnień świadków i fotografii przybliżają obóz zagłady w Treblince, zmianę tego miejsca ludzkiej tragedii na przestrzeni lat, a także osobę więźnia, który przeżył tamtejsze powstanie i zdołał uciec z tego łagru

Powstanie Warszawskie, Tadeusz Gajcy i młodzi walczący

Zaktualizowano: 26.12.2016 11:51 | Sekcja: Historia Polski
Powstanie Warszawskie, Tadeusz Gajcy i młodzi walczący

Karta ucznia przybliża losy polskiego poety w kontekście walki i ruchu oporu Powstania Warszawskiego. W Karcie znajduje się wiele różnorodnych zadań do pracy, opracowanych przy udziale historycznych materiałów źródłowych – tekstów, wierszy, fotografii czy zdjęciami miejsc pamiątkowych.

Podwójna walka Witolda Pileckiego

Zaktualizowano: 27.12.2016 08:29 | Sekcja: Historia Polski
Podwójna walka Witolda Pileckiego

Karta ucznia zawiera wybór źródeł, tekstów i fotografii, dokumentujących losy polskiego bohatera wojennego, zamordowanego po wojnie przez komunistów, pozwala śledzić jego działania i ideały w walce przeciw dwóm ustrojom totalitarnym, a także stawia pytania o sens powrotu i przypominania tego typu historii.

Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:02 | Sekcja: Nauczanie
Historia sąsiadów – kraje Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnych spojrzeniach i perspektywach

Zestaw materiałów edukacyjnych, 12 analiz historycznych i 28 praktycznych arkuszy pracy dla uczniów i nauczycieli to efekt trzyletniego projektu PANT, wspieranego dotacjami z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF). Autorami poszczególnych rozdziałów na temat najnowszej historii państw Grupy Wyszehradzkiej są historycy, metodycy i...

Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Zaktualizowano: 8.6.2015 09:03 | Sekcja: Historia Polski, Historia Czech
Czechosłowacko–polski spór w świetle źródeł (1918–1920)

Rozpad Monarchii Habsburgów postawił czeskich i polskich polityków przed pytaniem, w jaki sposób należy podzielić Śląsk Cieszyński między dwa nowe państwa–sukcesorów. Zbiór arkuszy ucznia prezentuje kilka zadań, za pomocą których uczniowie, w oparciu o teksty źródłowe lub ilustracje, zrozumieją „kwestię cieszyńską”, jej rozwiązanie i dzis...

Cena wolności na podstawie świadectw pamiętnika

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:14 | Sekcja: Historia Czech, Historia Słowacji
Cena wolności na podstawie świadectw pamiętnika

Zbiór arkuszy pracy ucznia, opartych na kilku rodzajach źródeł, podstawowych pojęciach historycznych lub charakterystykach. Punktem wyjścia są wpisy do pamiętnika dziadka, które zostały opublikowane w analizie historycznej „Jaka jest cena mojej wolności?” słowackiego historyka Miroslava Londáka z Instytutu Historycznego Słowackiej Akademi...

Doświadczenie okupacji – koniec Praskiej Wiosny

Zaktualizowano: 20.5.2015 08:11 | Sekcja: Historia Czech
Doświadczenie okupacji – koniec Praskiej Wiosny

Zbiór arkuszy ucznia zawiera źródła historyczne (teksty, zdjęcia i karykatury) z Czechosłowacji 1968 roku. Uczniowie za pomocą pytań i zadań poszukują czynów, gestów, działań, poprzez które mieszkańcy okupowanych państw odpowiadali na inwazję wojskową „bratnich” państw w pierwszych dniach po tym akcie bezprecedensowego naruszenia międzyna...

Pogrom Romów na ziemiach czeskich 1939-1945

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:32 | Sekcja: Historia Czech
Pogrom Romów na ziemiach czeskich 1939-1945

Prezentacja naukowa oparta na materiałach zgromadzonych przez Michala Schustera z Muzeum kultury romskiej, które zostały przygotowane na podstawie zbiorów i stałej ekspozycji Muzeum Romskiej kultury. Opisuje kolejne kroki podejmowane w ramach procesu prześladowania i stopniowej likwidacji czeskich Romów w czasie II wojny światowej. Prezen...

SYJONIZM

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:44 | Sekcja: Europa i Świat
SYJONIZM

Prezentacja skupia się na osobowości Theodora Herzla, jego idei stworzenia państwa żydowskiego  a także celach politycznych, przejawach i sukcesach syjonizmu. 

Jan Palach, Jan Zajíc i żywe pochodnie w krajach Europy Wschodniej

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:42 | Sekcja: Historia Czech
Jan Palach, Jan Zajíc i żywe pochodnie w krajach Europy Wschodniej

Prezentacja w kontekście historycznym zajmuje się przyczynami i skutkami samospalenia Jana Palacha, Jana Zajíca i Evžena Plocka w Czechosłowacji, a także innymi przypadkami protestów absolutnych skierowanych przeciw komunistycznej niesprawiedliwości w krajach Bloku wschodniego. Całość uzupełniają fotografie, cytaty źródłowe, odniesienia d...

JANUSZ KORCZAK – HENRYK GOLDSZMIT, STARY DOKTOR, PAN DOKTOR

Zaktualizowano: 17.5.2015 10:40 | Sekcja: Historia Polski
JANUSZ KORCZAK – HENRYK GOLDSZMIT, STARY DOKTOR, PAN DOKTOR

We wrześniu 2011r. polski Sejm ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Biograficzna prezentacja podaje podstawowe informacje o tym genialnym pedagogu, autorze publikacji poświęconych teoriom i praktyce pedagogicznej, lekarzu, pisarzowi, publicyście, aktywiście społecznym oraz oficerowi polskiej armii. W prezentacji znajdują się również ...

Jerzy Popiełuszko - kapelan Solidarności

Zaktualizowano: 20.9.2016 07:53 | Sekcja: Historia Polski
Jerzy Popiełuszko - kapelan Solidarności

Biograficzna prezentacja dydaktyczna ukazująca wyjątkową postać polskiego księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego w 1984 r. przez polską Służbę Bezpieczeństwa (SB). Powodem zabójstwa były poglądy wyznawane otwarcie przez Popiełuszkę oraz odważne głoszenie prawdy w totalitarnym państwie. W prezentacji znajdziemy nie tylko podstawowe dan...

Wspomnienia Samuela Putermana z getta warszawskiego

Zaktualizowano: 4.11.2012 15:13 | Sekcja: Historia Polski
Wspomnienia Samuela Putermana z getta warszawskiego

Materiał dla uczniów - test wspomnień mieszkańca getta żydowskiego w Warszawie Samuela Putermana zawierający zdjęcia historyczne. Medalion autora wspomnień, pytania dla uczniów, linki do materiłów o historii getta warszawskiego. Materiał w języku czeskim i polskim.

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2024 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT