Moderní-Dějiny.pl

László Edényi

Artykuły tego autora


Żydzi na Węgrzech w trakcie II wojny światowej

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:57 | Sekcja: Historia Węgier
 Żydzi na Węgrzech w trakcie II wojny światowej

Dwa arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Człowiek w czasie wojny, wojna w człowieku. Powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autor, węgierski nauczyciel historii, zawarł w nich konkretne zadania dla uczniów – pracę ze źródłami tekstowymi i graficznymi na temat antysemit...

Cena mojej wolności – Węgry i reżimy komunistyczne Europy Środkowej

Zaktualizowano: 21.12.2016 10:29 | Sekcja: Historia Węgier
Cena mojej wolności – Węgry i reżimy komunistyczne Europy Środkowej

Trzy arkusze ucznia stanowią uzupełnienie tekstów historyków do tematu Cena mojej wolności? Powstały w ramach międzynarodowego projektu i są opublikowane na naszym portalu. Autorzy, węgierscy nauczyciele historii, zawarli w nich konkretne zadania dla uczniów – pracę ze źródłami tekstowymi i graficznymi na temat przełomowych wydarzeń i okr...

Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:46 | Sekcja: Historia Węgier
Jaka jest cena mojej wolności? – refleksja węgierska

Tekst przedstawia życie codzienne w ustroju socjalistycznym na Węgrzech, w Polsce i Czechosłowacji, odkrywa procesy i zjawiska, które po upadku socjalizmu wciąż żyły w umysłach ludzi lub przeniknęły do świadomości społecznej. Przedstawia utrwalone zachowania stworzone przez system socjalistyczny po zmianie ustroju.

Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja węgierska

Zaktualizowano: 17.5.2015 09:51 | Sekcja: Historia Węgier
Człowiek na wojnie i wojna w człowieku – refleksja węgierska

Praca ma na celu opisanie wspólnych i indywidualnych rysów węgierskiej historii oraz polskich, czeskich i słowackich wydarzeń na chwilę przed II wojną światową i podczas niej. Celem pracy jest przede wszystkim analiza sytuacji i uczuć zwykłego człowieka w duchu historii mówionej, przy czym w centrum uwagi są wydarzenia węgierskie – w kont...

_Przy wsparciu

International Visegrad Fund Forum Polsko-Czeskie
Więcej...

_Wprowadzenie

Oferta współpracy dla nauczycieli pochodzących z państw V4

Wam możliwość publikacji Waszych materiałów metodycznych (prezentacji nauczania, zeszytów ćwiczeń, komentarzy do źródeł historycznych itp.) w międzynarodowej rubryce naszego portalu www.historia-wspolczesna.pl

Chcielibyśmy również nawiązać kontakty i szerszą współpracę pomiędzy nauczycielami z wszystkim państw Czwórki Wyszegradzkiej tworząc tym samym obszar wzajemnej inspiracji.
Jeżeli będą państwo zainteresowani ofertą współpracy proszę o wysyłanie materiałów w języku czeskim, słowackim oraz polskim na adres petr.simicek@moderni-dejiny.cz

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie się naszą propozycją, z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu portalu Modern History

_Najczęściej czytane artykuły

6.12.

Podzielona Europa (karty pracy)

Zestaw dziesięciu kart pracy dla uczniów. Karty poświęcone są problematyce początku zimnej wojny i podziału Eu...
20.12.

Stalinizm w Polsce (1944-1956)

Konspekt lekcji historii s celem ogólnym - zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu sowietyzacji Polski w lata...
9.10.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych wydarzeń w dziejach nie tyl...

_Najnowsze artykuły

27.12.

"Gołąb pocztowy" Jiřina Šiklová

Karta pracy ucznia analizuje rolę Jiřiny Šiklovej przy przemycie książek i innych materiałów w okresie trwania...
27.12.

Danuta Siedzikówna „Inka“ – karta ucznia

Karta ucznia zawiera kilka podstawowych zadań odnoszących się do biografii „Inki“, polskiej dziewczyny, która ...
27.12.

Maksymilian Maria Kolbe – karta ucznia do biografii

Karta ucznia składa się z kilku zadań dotyczących biografii polskiego mnicha, który w bohaterski sposób oddał ...
© Wszelkie prawa posiada 2009 - 2023 Stowarzyszenie obywatelskie PANT
Materiały zawarte w tym portalu są przeznaczone wyłącznie jako materiały dydaktyczne.
Stowarzyszenie obywatelskie PANT